Enkeltfag Engelsk 5 ECTS

Infrastruktur og samfund i Arktis

Overordnede kursusmål

At formidle viden og kompetencer til at forstå og analysere hvordan infrastruktur, erhvervsudvikling og bosætningsmønstre er forbundet i arktiske samfund og landskaber.

See course description in English

Læringsmål

  • Klassificere og diskutere centrale aspekter vedrørende infrastrukturplanlægning, erhvervsudvikling og bosætning
  • Analysere sociotekniske aspekter og udfordinger vedrørende infrastruktur herunder ø-drift
  • Forklare konsekvenserne af mono-økonomisk afhængighed og korrelationen mellem bosætning og erhvervsgrundlag
  • Diskutere miljømæssig og social effekt vurdering (EIA og SIA) i relation til store projekter
  • Analysere samfundsmæssige og miljømæssige (bæredygtigheds) konsekvenser af investeringer af forskellig skala
  • Kortlægge og analysere interesser og aktører relateret til infrastrukturprocesser, samt planlægge involvering af interessenter.
  • Udforme en strategi for bæredygtig udvikling for et distrikt eller en bosætning med scenarier, analyser, kreative processer og diskussionsoplæg
  • Kommunikere og interagere professionelt med andre fagfolk, politikere og borgere

Kursusindhold

Kurset introducerer studerende til ingeniørarbejdet under arktiske forhold, og giver redskaber til at forstå infrastruktur- og byggeprojekter som sociotekniske processer. Der er i undervisningen mere fokus på samfundsmæssige forhold og de forandringer som infrastrukturprojekter medfører end på det byggetekniske. Kurset giver dermed ingeniørstuderende mulighed for at relatere allerede opnåede tekniske kompetencer til infrastrukturprojekter i en specifik arktisk kontekst.

Centrale elementer:
– Samfundsforhold i Arktis
– Sociotekniske og samfundsvidenskabelige tilgange til infrastruktur og samfund i Arktis
– Infrastruktur og dens betydning for lokal udvikling med forbindelser til globale dynamikker
– Interessent- og aktøranalyser
– Bæredygtig lokal og regional udvikling
– Strategisk planlægning
– Logistik i Arktis

Kurset vil foregå i gruppearbejde, således at der i hver gruppe vil være medlemmer med forskellige baggrunde.

Kurset bruger primært lokale eksempler fra Grønland og vil inddrage lokale aktører i undervisningen. Men eksempler fra den arktiske region i almindelighed vil også blive inddraget.

Kompetencerne erhvervet i dette kursus vil være af generel værdi, da fokus er på udvikling af tilpassede løsninger baseret på lokale forhold.

Undervisningsform

Forelæsninger, gæsteforelæsninger, gruppearbejde, besøg og projektarbejde

Fakultet

Bemærkninger

Kurset afvikles i Sisimiut, Grønland.

Kurset vil normalt være en del af det Arktiske Semester i Grønland sammen med 11857, 11859 og enten 11853 eller 11854. Der er egen ansøgning til det arktiske semester den 1 oktober.

Kurset kan dog tages alene under Åbent Universitet.

Kurset kan sammen med 11857 og 11859 tages af Bachelor studerende på deres sidste semester – fx i kombination med deres Bachelor projekt.

Pladsbegrænsning

Minimum 5, Maksimum: 30.

Vær opmærksom på, at dette enkeltfagskursus har et minimumskrav til antal deltagere. Derudover er der begrænsning på antallet af studiepladser. Er der for få tilmeldinger oprettes kurset ikke. Er der for mange tilmeldinger, vil der blive trukket lod om pladserne. Du får besked om, om du har fået tildelt en studieplads senest 8 dage før kursusstart.

Se kurset i kursusbasen

Tilmelding

Sprog

Engelsk

Varighed

13 uger

Sted

DTU Sisimiut Campus

Kursus ID 41882
Kursustype Kandidat
Semesterstart Uge 5
Semester slut Uge 19
Pris

7.500,00 kr.

Vær opmærksom på dette kursus har deltager begrænsninger. Læs mere

Tilmelding