Enkeltfag Engelsk 10 ECTS

To-dimensionale materialers fysik og teknologi

Overordnede kursusmål

Målene med kurset er at (1) give dig en god forståelse for grafen – og andre 2D materialers – unikke og vigtige egenskaber, (2) et overblik over forskning i 2D materialer samt evnen til at forholde dig kritisk til den, samt (3) tilstrækkelig viden til at kunne skrive en detaljeret, teknisk forskningsansøgning, der beskriver og argumenterer for en ide, og redegør for hvordan den skal føres ud i livet, (4) forståelse for den praktiske anvendelse af 2D materialer.

See course description in English

Læringsmål

  • Forstå vigtige strukturelle/chemical/mekaniske koncepter og anvende dem til problemløsning
  • Beskrive vigtige elektroniske koncepter for grafen og anvende dem til problemløsning
  • Beskrive vigtige fotoniske koncepter for grafen og anvende dem til problemløsning
  • Forklare hvordan grafen kan syntetiseres og fabrikeres til et funktionelt device
  • Analysere mulige grafen anvendelser i forhold til deres realiserbarhed og relevans
  • Diskutere forskelle og ligheder mellem grafen og andre todimensionale materialer
  • Udvælge, udvikle, kvalificere en ide til et forskningsprojekt baseret på de teoretiske og praktiske viden lært i kurset.
  • Skrive en teknisk forsknings ansøgning relateret til grafen eller andre 2D materialer
  • Præsentere en forskningsartikel kritisk, evaluere dens nyhedsværdi, relevans og troværdighed, og formulere review spørgsmål for en forskningsartikel.

Kursusindhold

I kurset lærer du om de strukturelle/kemiske, mekaniske, elektroniske, fotoniske egenskaber, samt fabrikation, karakterisering og anvendelser, primært af grafen men også andre todimensionale materialer som hexagonal bornitrid og molybdæn disulfid.
Gennem sammenkobling af teoretiske, praktiske og kommunikative aktiviter søger kurset at gøre dig istand til at indgå i et forskningsproject eller -samarbejde om grafen på et højt niveau, uanset om du er eksperimentelt eller teoretisk orienteret i dit MSc/PhD projekt.

Anbefalede forudsætninger

Kurset bygger på din solide fysik og nanoteknologi baggrund med foregående kurser i elektromagnetisme, kvantemekanik, termodynamik, faststoffysik, fotonik og materialelære, og henvender sig specielt til master og Ph.D. studerende, som forventes at have erfaringer i at læse videnskabelige artikler, i at give mundtlige præsentationer og i akademisk skrivearbejde. Uden disse forudsætninger kan du påregne en hel del ekstra arbejde i forberedelse.

Undervisningsform

Kurset består af temamoduler (struktur, fabrikation, elektroniske egenskaber, optiske egenskaber og anvendelser) der er sammensat for at give det bedst mulige pædagogiske og logiske flow. Undervisningen er en dynamisk blanding af forelæsninger, kritisk læsning af forskningsartikler, inviterede foredragsholdere, diskussioner, analyse, computer beregninger og regneøvelser. 40% af undervisningen foregår som gruppearbejde.

Fakultet

Se kurset i kursusbasen

Tilmelding

Sprog

Engelsk

Varighed

13 uger

Institut

Fysik

Electro
Kursus ID 10521
Kursustype Ph.d.
Pris

21.200,00 kr.

For tilmelding find kontaktperson nedenfor.

Tilmelding