Enkeltfag 5 ECTS

Teknologihistorie

Overordnede kursusmål

Den studerende får forståelse for samspillet mellem teknologi og mennesker, viden, kultur, økonomi og politik fra oldtiden og til i dag. Gennem arbejdet med historien udvikles den historiske bevidsthed, den kritiske forståelse af kildematerialer samt grundlæggende viden om tilgange til teknologihistorie. Desuden udvikles færdigheder i formidling og argumentation.

See course description in English

Læringsmål

  • Vurdere forholdet mellem en historisk tidsalder og teknologien i den periode
  • Eksemplificere elementer af det komplekse samspil mellem teknologi, kultur, økonomi, viden og samfund gennem tiden
  • Anvende historiske og teknologihistoriske metoder og identificere hvilken teknologihistorisk skole en metode tilhører
  • Hurtigt overskue store informationsmængder og identificere de centrale argumenter i bøger og artikler om teknologihistorie
  • Identificere stærke og svage punkter i argumenter i præsentation af historie
  • Formulere sammenhængen mellem beviser og fortolkning i historiefagligt materiale
  • Anvende kilder, kildekritik og akademiske referenceteknikker
  • Analysere en historisk problemstilling
  • Præsentere ovenstående i skriftlig og mundtlig fremstilling, struktureret og med gode argumenter

Kursusindhold

Du får en oversigt over teknologihistorien fra oldtiden til i dag gennem forelæsninger, artikler, film, historiske artefakter, studenterøvelser og -præsentationer samt ekskursioner til udstillinger og historiske steder.
Dette suppleres med dybere analyse af forskellige temaer som kan være forholdet mellem teknologi og naturvidenskab, hverdagens teknologi, krig og teknologi, medicin og kroppen, bæredygtighed, brugere eller industri. Emnekredsen spænder vidt fra kraftkilder over arbejde og industri, ressourcernes betydning for teknologien, teknologi- og vidensoverførsel, systemdannelse og tekniske innovationsprocesser.

Anbefalede forudsætninger

2 års studier eller 42610/42611 Ingeniørfagets Videnskabsteori or equivalent course. A good command of the English Language

Undervisningsform

Forelæsninger, præsentationer, projektarbejde og ekskursioner.

Fakultet

Bemærkninger

I dette kursus arbejder den studerende med komplicerede argumenter, lange tekster og avancerede mundtlige og skriftlige fremstillinger. Det anbefales kun til studerende (1) der er gode til engelsk eller (2) der er gode til dansk som samtidigt kan læse og forstå skriftlig eller mundtligt præsenteret engelsk.

Pladsbegrænsning

Minimum 10, Maksimum: 20.

Vær opmærksom på, at dette enkeltfagskursus har et minimumskrav til antal deltagere. Derudover er der begrænsning på antallet af studiepladser. Er der for få tilmeldinger oprettes kurset ikke. Er der for mange tilmeldinger, vil der blive trukket lod om pladserne. Du får besked om, om du har fået tildelt en studieplads senest 8 dage før kursusstart.

Se kurset i kursusbasen

Tilmelding

Sprog
Varighed

13 uger

Institut

Fysik

Sted

DTU Lyngby Campus

Kursus ID 10605
Kursustype Kandidat
Semesterstart Uge 35
Semester slut Uge 48
Pris

7.500,00 kr.

Tilmelding