Enkeltfag Engelsk 10 ECTS

Magnetisme og magnetiske materialer – med projekt

Overordnede kursusmål

Kurset sigter mod at give den studerende et bredt kendskab til magnetisme og magnetiske materialer samt relaterede eksperimentelle teknikker.

See course description in English

Læringsmål

  • Beskrive hvorfor materialer har magnetiske momenter
  • Forklare hvorfor og hvordan magnetiske momenter i materialer vekselvirker
  • Beregne det magnetiske respons for et materiale i et ydre magnetfelt
  • Beskrive og visualisere de forskellige typer af magnetiske ordnede strukturer (ferro-, ferri- og antiferromagneter)
  • Beregne den magnetiske faseovergangstemperatur med middelfeltsmodellen
  • Udlede et udtryk for magnetiske excitationer (spinbølger)
  • Redegøre for dannelse af magnetiske domæner samt egenskaber af enkelt-domæne partikler
  • Redegøre for magnetiske egenskaber af nanopartikler og tyndfilm
  • Beskrive principperne i en række magnetiske måleteknikker: vibration sample magnetometry (VSM), nuclear magnetic resonance (NMR), neutron scattering, magnetic force microscopy, Lorentz microscopy
  • Udføre et dybdegående projekt svarende til 5 ECTS point indenfor magnetisme og magnetiske materialer, typisk indenfor et emne eller en teknik præsenteret i kurset. Projektet kan være eksperimentelt eller teoretisk.

Kursusindhold

Magnetiske momenter i faste stoffer, magnetisk vekselvirkning, magnetisk ordning, ferromagnetisme, ferrimagnetisme og antiferromagnetisme, magnetiske modelsystemer, magnetiske domæner, spinbølger, magnetiske nanostrukturer, magnetiske materialer, NMR, magnetiseringsmålinger, neutronspredning, magnetic force microscopy, Lorentz microscopy.

Anbefalede forudsætninger

10036/10102/10303, Elektromagnetisme, Kvantemekanik. Faststoffysik.

Undervisningsform

Forelæsninger, opgaveregning, laboratorieøvelser. projektarbejde.

Fakultet

Pladsbegrænsning

Maksimum: 12.

Vær opmærksom på, at dette enkeltfagskursus har et begrænset antal studiepladser. Er der for mange tilmeldinger, vil der blive trukket lod om pladserne. Du får besked om, hvorvidt du har fået tildelt en studieplads senest 8 dage før kursusstart.

Se kurset i kursusbasen

Tilmelding

Sprog

Engelsk

Varighed

13 uger

Institut

Fysik

Kursus ID 10315
Kursustype Kandidat
Pris

15.000,00 kr.

For tilmelding find kontaktperson nedenfor.

Tilmelding