Enkeltfag 5 ECTS

Reologi af fødevarer og biologiskematerialer

Overordnede kursusmål

At sætte de studerende i stand til at forstå den teoretiske baggrund for struktur og reologi af flydende og faste materials. Endvidere skal de studerende kunne anvende en bred vifte af eksperimentelle teknikker til vurdering af fysiske egenskaber af fødevarer og biomaterialer.

See course description in English

Læringsmål

  • anvende relevant teori for at forklare de reologiske, teksturelle og strukturelle egenskaber ved væsker, halvfaste og faste produkter
  • anvende reologiske modeller og anvende tilknyttet teori
  • bruge almindelige reologiske måleteknikker og forstå anvendeligheden af disse
  • planlægge og gennemføre relevante reologiske eksperimenter for at afdække reologiske og strukturelle egenskaber
  • analysere og kvalificere eksperimentelle data fra relevante reologiske målemetoder
  • analysere ligheder og forskelle i produkter ved hjælp af reologiske data og teori
  • anvende lineære viskoelastiske modeller og forstå deres begrænsninger
  • anvende lav deformation (oscillation, flow, krybning) og stor deformation (teksturanalyse, kompression) eksperimentelle metoder
  • anvende superpositionprincippet for tid-temperatur til analyse af eksperimentelle data for viskoelastiske systemer, fødevarer og biologiske materialer

Kursusindhold

Teori: Flydeegenskaber for ikke-newtonske væsker, elasticitet af væsker, halv faste og faste produkter, det fysiske fundament samt reologiske matematiske modeller,
Avnendelse af måleudstyr: rotationsreometre, kapilarreometre, tekstur analyse, mikroskopi, ekstruderingsreologi og måling af partikkelstørrelser samt afledte simplere metoder.
Planlægning og gennemførsel af forsøg til forklaring af forskelle og ligheder mellem en række sammenlingnelige produkter. Fortolkning af data og præsentation af kondenserede konklusioner.

Undervisningsform

Forelæsninger, gruppearbejde, eksperimentelt arbejde og seminar

Bemærkninger

Kurset henvender sig primært til kandidatstuderende, men kan tages af studerende på Bacheloruddannelsen i fødevarevidenskab på 5. semester. Kanidatstuderende inden for en af DTU’s fødevareuddannelser har dog fortrinsret på kurset. Kurset er godkendt som et teknologisk specialiseringskursus i MSc Avanceret og Anvendt Kemi (kandidatretning Anvendt Kemi).

Pladsbegrænsning

Minimum 10, Maksimum: 30.

Vær opmærksom på, at dette enkeltfagskursus har et minimumskrav til antal deltagere. Derudover er der begrænsning på antallet af studiepladser. Er der for få tilmeldinger oprettes kurset ikke. Er der for mange tilmeldinger, vil der blive trukket lod om pladserne. Du får besked om, om du har fået tildelt en studieplads senest 8 dage før kursusstart.

Se kurset i kursusbasen

Tilmelding

Sprog
Varighed

3 uger

Institut

Fødevareinstituttet

Sted

DTU Lyngby Campus

Kemiteknik
Kursus ID 23522
Kursustype Kandidat
Semesterstart Uge 1
Semester slut Uge 35
Dage Man-fre 8:00-17:00
Pris

7.500,00 kr.

Vær opmærksom på dette kursus har deltager begrænsninger. Læs mere

Tilmelding