Enkeltfag Engelsk 5 ECTS

Fødevaresikkerhed i relation til globale fødevaresystemer

Overordnede kursusmål

Fødevaresikkerhed og bæredygtig fødevareproduktion er ikke kun et spørgsmål om mikrobiologiske processer, kontaminering og produktionsmetoder, men uløseligt forbundet med den rolle, som fødevarer spiller i hverdagen, mønstre for risikoopfattelse, kulturelle forhold, sociale strukturer og normer, de socioøkonomiske betingelser for fødevareproduktion og -distribution, kommunikation af vejledninger og graden af tillid folk har til myndigheder. Disse spørgsmål har potentiale til at bestemme udfaldet af problemer relateret til fødevaresikkerhed og bæredygtighed – og alle er forankret i samfundsforhold.

Dette kursus vil give de studerende en dybere forståelse af, hvordan spørgsmål om fødevaresikkerhed og bæredygtighed er indlejret i samfundet, sociale forhold og strukturer. Kurset vil introducere de studerende til samfundsvidenskabelige perspektiver fra sociologi, økonomi, statskundskab og antropologi for at styrke deres evne til at forstå, analysere og vurdere fødevaresikkerhedsproblemer (eller kriser) samt kommunikation om fødevaresikkerhed til offentligheden.

Kurset vil demonstrere, hvordan forskellige slags fødevaresystemer faciliterer eller modarbejder fødevaresikkerhed og bæredygtig fødevareproduktion. Kurset vil også komme ind på, hvordan forskellige grupper i samfundet forstår fødevarekvalitet, fødevaresikkerhed og risiko, og introducere samfundsvidenskabelige perspektiver på tillid og risiko.

See course description in English

Læringsmål

  • Forklare samspillet mellem fødevaresikkerhed, sociale og kulturelle forhold
  • Forklare og diskutere betydningen af markedsrelationer og andre betingede faktorer for fødevaresikkerhed og fødevarebæredygtighed
  • Beskriv det globale fødevaresystem og dets relevans for fødevaresikkerhed og bæredygtighed
  • Identificere relevansen af forskellige aktører og interessenter for fødevaresikkerhed og bæredygtighed
  • Reflektere over forskellige aktørers forståelser af fødevarer, fødevaresikkerhed og bæredygtighed, og hvordan disse påvirker håndteringen af fødevaresikkerhedsspørgsmål
  • Analysere fødevaresikkerhedsspørgsmål ud fra et sociologisk risikoperspektiv
  • Analysere fødevaresikkerhedsspørgsmål fra et politisk og økonomisk perspektiv
  • Analysere og vurdere et fødevaresikkerhedsproblem og diskutere dets udvikling i sammenhæng med fødevaresystemer, markeder, risici og forskellige opfattelser og opfattelser af sikkerhed, bæredygtighed og risiko

Kursusindhold

Kurset vil dække følgende temaer gennem e-forelæsninger (video og ‘live’), øvelser og gruppearbejde:
– Det globale fødevaresystem
– Bæredygtige fødevaresystemer og fødevaresikkerhed
– Nationale og internationale økonomiske forhold for fødevaresikkerhed
– Samfundsvidenskabelige perspektiver på risiko og tillid og kommunikation af fødevaresikkerhedsspørgsmål
– Forbrugerperspektiver på fødevaresikkerhed, bæredygtighed, risiko og tillid

Som en del af kurset vil deltagerne arbejde med en selvvalgt case og analysere et relevant fødevaresikkerhedsproblem, dets årsag, udvikling og håndtering. Arbejdet vil munde ud i en projektrapport (eksamen).

Se kurset i kursusbasen

Tilmelding

Sprog

Engelsk

Varighed

13 uger

Institut

Fødevareinstituttet

Kursus ID 23F13
Semesterstart Uge 35
Semester slut Uge 48
Pris

7.500,00 kr.

0 pladser tilbage

Tilmelding