Enkeltfag Engelsk 5 ECTS

Overvågning og kildesporing af fødevarebårne infektioner

Overordnede kursusmål

På dette kursus vil vi gennemgå de mikrobiologiske og epidemiologiske metoder, som vi anvender til at kortlægge fødevarebårne sygdomme og patogener og til at spore infektionskilder for både sporadiske og udbrudsrelaterede tilfælde. Alle metoder er internationalt anerkendte, men metoderne og ikke mindst resultaterne kan ofte være svære at tolke i det rigtige perspektiv.

Formålet med kurset er derfor også at give forståelse for metodernes styrker og svagheder. Kurset vil gennemgå begreberne sensitivitet og specificitet af overvågningsprogrammer og diskutere betydningen af disse samt valg af stikprøvestørrelse for det man observerer. Kurset vil også tage deltagerne igennem trinene i at opklare fødevarebårne udbrud, og det hele vil blive krydret med casestudier fra det virkelige liv.

See course description in English

Læringsmål

  • Redegøre for principperne for overvågning og kontrol af fødevarebårne patogener i husdyr og fødevarer
  • Forklare hvordan typningsmetoder anvendes i laboratoriebaseret overvågning af humane infektioner
  • Analysere og fortolke overvågningsdata
  • Redegøre for de operationelle trin i en udbrudsundersøgelse
  • Anvende epidemiologiske og mikrobiologiske metoder til at identificere, analysere og efterspore fødevarebårne sygdomsudbrud
  • Diskutere fordele og ulemper ved mikrobiologiske og epidemiologiske metoder, der anvendes til at identificere smittekilder for humane infektioner, der ikke er en del af et udbrud (dvs. sporadiske tilfælde)
  • Vælge hvilke aktiviteter der skal iværksættes mhp. at efterspore og forebygge specifikke fødevarebårne sygdomsudbrud
  • Anbefale yderligere undersøgelser eller implementering af foranstaltninger til fremtidig forebyggelse og kontrol af fødevarebårne infektioner

Kursusindhold

Se engelsk version af kursusbeskrivelsen

Anbefalede forudsætninger

Basal statistiske evner. Kendskab til Excel eller statistisk software som fx R® vil være en fordel.

Se kurset i kursusbasen

Tilmelding

Sprog

Engelsk

Varighed

13 uger

Institut

Fødevareinstituttet

Kursus ID 23F16
Semesterstart Uge 5
Semester slut Uge 19
Pris

7.500,00 kr.

0 pladser tilbage

Tilmelding