Enkeltfag 5 ECTS

Råvarer, hygiejne og HACCP

Overordnede kursusmål

At studerende: i) bibringes kompetencer indenfor råvareegenskaber og fødevareproduktion på et niveau så de vil kunne designe et egenkontrolprogram i fødevareindustrien, ii) opnår viden om, hvad er de relevante farer forbundet med råvarer og i nogle fødevareproduktion linjer, iii) forstår hvordan råvare- og produktegenskaber kan relateres til efterfølgende produkt kvalitet, sikkerhed og hygiejne. iv) identificerer kritiske kontrolpunkter for kvalitet og sikkerhed (inkl. HACCP), v) overveje innovative løsninger til at reducere energiforbrug og madspild i balance med hensynet til fødevaresikkerhed

See course description in English

Læringsmål

  • Illustrere opbygning af et produktionssystem med diverse “enhedsoperationer” samt skitsere disse i et flow diagram
  • Beskrive sikkerheds- og kvalitetsmæssige aspekter af råvarer
  • Identificere potentielle farer i forskellige fødevareproceslinjer
  • Evaluer vigtigheden af generel hygiejne, rengøring og gode arbejdsgange i en produktion
  • Diskutere principper og rollefordeling i HACCP og udarbejde et HACCP-baseret egenkontrolprogram for en fødevareproceslinje
  • Opnå viden om nationale og internationalle regler for fødevarer
  • Vurdere konceptet ”risiko” i relation til mikrobiologiske farer i råvarer og fødevarer, samt hvordan risiko er relateret til lovgivning, herunder grænseværdier
  • Tænke over innovative løsninger, som kan fremme bæredygtighed i en fødevareproduktionskæde (f.eks. ved at reducere energi- og ressourceforbrug og reducere madspild)

Kursusindhold

RÅVARER; SIKKERHEDS- OG KVALITETSMÆSSIGE ASPEKTER
-Generel opbygning af et produktionssystem med diverse “enhedsoperationer”
Råvaretyper, deres kvalitetsmæssige egenskaber, behandling og sikkerhedsaspekter

HYGIEJNE
-Hygiejne og gode arbejdsgangen i produktionen

FARER/HAZARDS OG HACCP
-Identifikation af farer i flere fødevareproduktion linje.
-Kritiske kontrolpunkter for kvalitet og sikkerhed (inkl. HACCP).
-Identificere hvor det er relevant at foretage kontrolanalyser, samt hvilke analyser der er relevante

LOVGIVNING OM FØDEVARER
-Internationale regler for fødevarer: EU, EFSA, Codex Alimentarius
-Myndighedernes rolle

RISIKO
-Viden om risiko og hvordan risiko relateres til grænseværdier og eksponering

BÆREDYGTIG FØDEVAREPRODUKTION
-Løsninger – gerne innovative – til at forbedre bæredygtighed ved at reducere energi- og ressourceforbrug – bæredygtighed fødevareproduktion eksempler

Anbefalede forudsætninger

Obligatorisk kursus, Diplomingeniørretning Fødevaresikkerhed og -kvalitet”, 1 år.

Undervisningsform

Kombination af forelæsninger, øvelser og projektopgave (rapport)

Fakultet

Bemærkninger

Det tilstræbes at der er ekskursioner indlagt i kurset. Kurset vil foregå i samarbejde med kursus 23924 og 23981.

Pladsbegrænsning

Minimum 10, Maksimum: 40.

Vær opmærksom på, at dette enkeltfagskursus har et minimumskrav til antal deltagere. Derudover er der begrænsning på antallet af studiepladser. Er der for få tilmeldinger oprettes kurset ikke. Er der for mange tilmeldinger, vil der blive trukket lod om pladserne. Du får besked om, om du har fået tildelt en studieplads senest 8 dage før kursusstart.

Se kurset i kursusbasen

Tilmelding

Sprog
Varighed

13 uger

Institut

Fødevareinstituttet

Sted

DTU Lyngby Campus

Kursus ID 23963
Kursustype Diplomingeniør
Semesterstart Uge 35
Semester slut Uge 48
Dage man 8-12
Pris

7.500,00 kr.

Vær opmærksom på dette kursus har deltager begrænsninger. Læs mere

Tilmelding