Enkeltfag 10 ECTS

Kemisk risikoanalyse

Overordnede kursusmål

Overordnet skal de studerende erhverve sig kundskab så de kan identificere kemiske farer i et fødevareprodukt. Samt vurdere om risikoen for forbrugerne kan reduceres i produktionen. Endvidere skal de kunne vurdere potentielle forskellige toksikologiske effekter i fødevarer. De skal endvidere kunne vurdere og fortolke resultater fra kemiske risiko vurderinger. De skal specielt være i stand til at vurdere usikkerheder ved de data der ligger til grund for risikovurderinger. Der arbejdes med digitale værktøjer til fastsættelse af dosis-respons. De studerende skal forstå hvilke overvejelser der indgår i en risikohåndtering/risikokommunikation udover resultatet af en risikovurdering.

Efter kurset skal de studerende være i stand til at vurdere toksikologiske metoder og gennemføre simple risikovurderinger.

See course description in English

Læringsmål

  • Analyser elementerne i risikoanalyse og risikovurdering og gennemfør en specifik risikovurdering.
  • Sammenlign risikoen for forbrugerne ved udsættelse for forskellige kemiske stofgrupper/produkter.
  • Analyser forskellige kemiske stoffers toksikologiske effekter, på celler, forsøgsdyr og mennesker med hovedvægt på DNA skader, kræft og reproduktionstoksikologi.
  • Vurder forskellige toksikologiske test metoder.
  • Vurder data fra eksponering og farekarakterisering.
  • Vurder og konkluder de sundhedsmæssige konsekvenser for forbrugerne – risiko karakterisering.
  • Analyser usikkerheder i data og hvordan denne usikkerhed indarbejdes i risikovurderinger og anvendes i risikohåndtering.
  • Udarbejde en skriftlig og mundtlig afrapportering af en kemisk risikovurdering.

Kursusindhold

Kurset udbydes på 5. semester af diplomuddannelse i Fødevaresikkerhed og -kvalitet og er opbygget baseret på CDIO principperne (Conceive (Forstå), Design, Implement (Indføre) and Operate (Udføre)). I dette kursus skal de studerende, arbejde med kemiske problemstillinger relateret til fødevaresikkerhed og lære at anvende de forskellige elementer indenfor risikoanalyse. Baseret på en kombination af arbejde i mindre grupper og faglig støttende undervisning, af studerende og undervisere, skal de studerende gennemføre simple risikoanalyser i overensstemmelse med internationale retningslinjer. I risikovurderingen indgår toksikologiske begreber og metoder.

I tre ugers perioden skal de studerende gennemføre en risikoanalyse af en konkret kemiske problemstilling med relation til fødevareindustrien. På baggrund af kendskab til ingredienser og eventuelle produktionsprocesser skal de studerende gennemføre en risikovurdering af fødevaresikkerheden for forbrugerne. Endvidere skal de studerende forholde sig til risikohåndtering og risikokommunikation. Arbejdet i tre ugers perioden afrapporteres skriftligt.

Anbefalede forudsætninger

Undervisningsform

Kurset består af en kombination mellem præsentationer af studerende, understøttet af underviserne samt præsentationer af undervisere. I tre ugers perioden udarbejdes en risikoanalyse baseret på en specifik case.

Bemærkninger

Kurset henvender sig til diplomingeniør studerende

Pladsbegrænsning

Minimum 15, Maksimum: 40.

Vær opmærksom på, at dette enkeltfagskursus har et minimumskrav til antal deltagere. Derudover er der begrænsning på antallet af studiepladser. Er der for få tilmeldinger oprettes kurset ikke. Er der for mange tilmeldinger, vil der blive trukket lod om pladserne. Du får besked om, om du har fået tildelt en studieplads senest 8 dage før kursusstart.

Se kurset i kursusbasen

Tilmelding

Sprog
Varighed

13 uger

Institut

Fødevareinstituttet

Sted

DTU Lyngby Campus

Kursus ID 23982
Kursustype Diplomingeniør
Pris

15.000,00 kr.

Vær opmærksom på dette kursus har deltager begrænsninger. Læs mere

Tilmelding