Enkeltfag 5 ECTS

Introduktion til molekylær- og reproduktionstoksikologi

Overordnede kursusmål

Toksikologi er videnskab om giftstoffer. Dette kursus har som formål at give de studerende an basiskundskab om hvordan kemikalier fra fødevare og miljøet kan indvirke på normal udvikling og forårsage sygdomme. Kursuset har specielt fokus på hormonforstyrrende stoffer der kan påvirke reproduktionssystemet samt udvikling af hjernen der er afhængig af thyroid hormoner.

See course description in English

Læringsmål

  • Forklare grundprincipper i toksikologi
  • Beskrive specifikke toksikologiske effekter, med eksempler fra reproduktions- og hjerneudvikling
  • Beskrive design af toksikologiske studier med dyr der bruges for testing og risikovurdering af kemikalier for mulige hormonforstyrrende effekter
  • Forklare principper, og give eksempler, på alternative test metoder for risikovurdering af kemikalier
  • Opsummere hvordan risikovurdering af kemikalier foregår, fra tidlig testing til regulering, med eksempel fra ‘OECD Test Guidelines’
  • Vurdere sandsynligheden for at udvikle sygdom baseret på viden om eksponeringsdoser, hvornår eksponering foregår samt mulige co-eksponeringer
  • Analysere hvordan hormoner under fosterstadiet indvirker på udviklingen af reproduktionssystemet og hjernen.
  • Evaluere toksikologiske data og formode hvorvidt et kemikalie kan være sundhedsskadelig for mennesker

Kursusindhold

Mennesker er konstant eksponeret for et stort antal kemikalier fra fødevarer, forbrugerprodukter og miljøet generelt. Nogle af disse kemikalier kan have negative virkninger på vores helbred, og forårsage et stort antal sygdomme, fx fertilitetsproblemer, metabolisk syndrom, lavere IQ og kræft. Dette kursus vil give en generel introduktion til toksikologi og fremhæve eksempler på ulige kemikalier (tungmetaller, akrylamider, dioksiner, pesticider, ftalater o.s.v.) der kan forstyrre hormonsignalisering og forstyrre udvikling af reproduktionssystemet eller hjernen udvikling. Kurset vil også undervise i hvordan vi kan teste kemikalier for deres skadelige virkninger (risikovurdering) og hvordan det kan bruges til at regulere brugen af visse kemikalier. Kurset indeholder projektarbejde om et specifikt toksikologisk problem, hvor grupper på 3-4 studerende skriver og præsenterer en rapport, der skal bestås for at kunne aflægge en mundtlig eksamen ved kursets afslutning. Projektarbejdet er et vigtigt læringsredskab til dette kursus.

Undervisningsform

Forelæsninger og gruppeprojektarbejde.

Fakultet

Pladsbegrænsning

Minimum 10, Maksimum: 28.

Vær opmærksom på, at dette enkeltfagskursus har et minimumskrav til antal deltagere. Derudover er der begrænsning på antallet af studiepladser. Er der for få tilmeldinger oprettes kurset ikke. Er der for mange tilmeldinger, vil der blive trukket lod om pladserne. Du får besked om, om du har fået tildelt en studieplads senest 8 dage før kursusstart.

Se kurset i kursusbasen

Tilmelding

Sprog
Varighed

3 uger

Institut

Fødevareinstituttet

Sted

DTU Lyngby Campus

Kursus ID 23662
Kursustype Kandidat
Semesterstart Uge 1
Semester slut Uge 35
Dage Man-fre 8:00-17:00
Pris

7.500,00 kr.

Vær opmærksom på dette kursus har deltager begrænsninger. Læs mere

Tilmelding