Enkeltfag 5 ECTS

Hygiejnisk design i fødevareindustrien

Overordnede kursusmål

Sætte de studerende i stand til at vurdere og designe omgivelser og udstyr til produktion og tilberedning af fødevareprodukter, der opfylder lovgivningen samt standarder og retningslinjer inden for hygiejnisk design.

See course description in English

Læringsmål

  • Forklare og anvende lovgivning, standarder, retningslinjer inkl. certificeringer i EU vedrørende hygiejniske design og overflader i kontakt med fødevarer
  • Vurdere hygiejnisk design aspekter af materialer, overfladeegenskaber og detaljer i design, så procesudstyr og proceslinjer kan rengøres
  • Analysere hygiejnisk design af procesudstyr i åbne og lukkede procesanlæg
  • Anvende viden om hygiejnisk design af procesanlæg til at identificere tilfælde, hvor den relevante lovgivning og/eller standarder ikke er overholdt
  • Undersøge det hygiejniske design på virksomheder, udformningen af proceshaller og placering af produktionsudstyr
  • Udvikle konceptuelle nye designs af procesudstyr og proceslinjer baseret på information om byggemateriale, vedligeholdelse og rengøringsprocedurer
  • Udvælge brugbare materialer (rustfrit stål og polymerer) og efterbehandling af materialer for at fremme implementeringen af hygiejnisk design
  • Identificere produktionsmiljøer, der forårsager korrosion i fødevareindustrien, og typer af korrosion hyppigt set på udstyr i industrien
  • Designe rengørings- og desinfektionsprocedurer for forskellige typer af procesudstyr og snavs samt forklare virkningerne af forskellige vaske- og desinfektionsmidler
  • Anvende procedurer til skadedyrsbekæmpelse og personlig hygiejne blandt ansatte

Kursusindhold

Formålet med hygiejnisk design af udstyr og produktionsenheder er at sikre produkter af høj kvalitet og sikkerhed samt at optimere forarbejdnings- og procestider i en proceslinje.

Kurset fokuserer på design af udstyr og proceslinjer fra et hygiejnisk design synspunkt med vægt på materialevalg og strukturer baseret på de eksisterende love, regler, normer og retningslinjer. Følgende er eksempler på emner, der vil blive behandlet i kurset:
• Lovgivning og retningslinier for hygiejnisk design,
• Gode og dårlige udstyr designs i både åbne og lukkede processystemer,
• Metoder til at karakterisere overfladestrukturer (topologi) og teste udstyrs rengørlighed,
• Virkningen af ​​materialer og strukturer på den hygiejniske kvalitet f.eks overfladers rengørlighed og tilsmudsning, overflade profiler, ståltyper, coating og pakninger,
• Typer af korrosion i fødevareindustrien og associerede materialetyper,
• Effektivitet af rengøringsmidler og rengøringsmetoder herunder væskestrømme,
• Opbygning af et fødevareforarbejdningsanlæg med fokus på både valg af stedet og hygiejne i behandlingen.

Undervisningsform

Forelæsninger og gruppearbejde

Fakultet

Bemærkninger

Kurset tilbydes af DTU Fødevareinstituttet i samarbejde med DTU Mekanik.

Pladsbegrænsning

Maksimum: 96.

Vær opmærksom på, at dette enkeltfagskursus har et begrænset antal studiepladser. Er der for mange tilmeldinger, vil der blive trukket lod om pladserne. Du får besked om, hvorvidt du har fået tildelt en studieplads senest 8 dage før kursusstart.

Se kurset i kursusbasen

Tilmelding

Sprog
Varighed

13 uger

Institut

Fødevareinstituttet

Sted

DTU Lyngby Campus

Institut for Byggeri og Mekanisk Teknologi
Kursus ID 23521
Kursustype Kandidat
Semesterstart Uge 35
Semester slut Uge 48
Dage tors 8-12
Pris

7.500,00 kr.

Vær opmærksom på dette kursus har deltager begrænsninger. Læs mere

Tilmelding