Enkeltfag 10 ECTS

Grundlæggende fødevareproduktionsteknologi

Overordnede kursusmål

Kurset giver de studerende en solid teoretisk viden om fødevareteknologi med grundlag i beregning og vurdering af fødevarers fysiske genskaber, herunder deres reologi og tekstur. Der lægges særligt vægt på teorier og grundlæggende ingeniørmæssige beregninger til at vurdere og beregne fødevarers sammensætning og procestider for centrale enhedsoperationer i fødevareforarbejdning, herunder opvarmning og køling af faste fødevarer, frysning, tørring og membranseparation. Desuden giver kurset de studerende et tilstrækkeligt kendskab til termomikrobiologi til at gøre dem i stand til at integrere denne viden i vurderingen af resultaterne af beregninger på fødevareprocesser.

See course description in English

Læringsmål

  • Beregne de fysiske egenskaber af en fødevare ud fra dens sammensætning.
  • Identificere de basale varme- og massetransportmekanismer i en fødevareproduktion.
  • Beskrive den fysiske mening af variable og parametre i en fødevareproduktionsproces og forudsige deres indflydelse på procestiden.
  • Beregne procestider for opvarmning, køling, frysning, tørring, saltning og membranfiltrering under simple antagelser.
  • Vurdere om en proces har nået stady state.
  • Benytte reaktions- og inaktiveringskinetik til at forudsige effekten af termiske processer på kvalitet, sikkerhed og holdbarhed.
  • Identificere mulige problemer vedrørende produktsikkerhed og -kvalitet og foreslå plausible løsninger.
  • Beskrive de stationære deformations- og viskoelastiske egenskaber af fødevarer og brugen af rheologiske parametre i beregninger af fødevareforarbejdning og udvikling af fødevareprodukter.

Kursusindhold

– Beregning af sammensætning og fysiske egenskaber af fødevarer.
– Ikke-stationær varmetransmission.
– Beregning af mikrobiel inaktivering og F-værdier.
– Reologiske målinger og fødevareproduktionsprocesser.
– Mekaniske egenskaber af faste fødevarer.
– Reaktionskinetik under fødevareproduktion.
– Frysning.
– Saltning.
– Membranseparation.
– Tørring.

Anbefalede forudsætninger

De studerende forventes at være bekendt med de grundlæggende ingeniørmæssige koncepter, herunder matematiske (f. eks. løsning af algebraiske ligninger, ændringer i variable), fysiske (f.eks densitet, temperatur) samt brug af regneark.

Undervisningsform

Forelæsninger og regneøvelser.

Fakultet

Bemærkninger

Kurset anbefales stærkt til studerende på kandidatuddannelsen i fødevareteknologi, såfremt de ikke i forvejen har faglige kvalifikationer svarende til hvad der opnås i kurset eller i kursus 23711.

Se kurset i kursusbasen

Tilmelding

Sprog
Varighed

13 uger

Institut

Fødevareinstituttet

Sted

DTU Lyngby Campus

Kursus ID 23511
Kursustype Kandidat
Semesterstart Uge 35
Semester slut Uge 48
Dage tirs 13-17, fre 8-12
Pris

15.000,00 kr.

Tilmelding