Enkeltfag Dansk 5 ECTS

Vejtrafiksimulering

Overordnede kursusmål

Kursusmål er at give de studerende en introduktion til vejtrafikteknik og mikrosimulering af vejtrafik, adfærdsmodeller for vejtrafiksimulering, samt at kunne køre, kalibrere og validere et vejtrafiksimuleringsprogram for de mest almindelige vejtyper.

See course description in English

Læringsmål

  • Forklare de overordnede principper i opbygningen af en mikrosimuleringsmodel
  • Anvende de grundlæggende værktøjer i et mikrosimuleringsprogram
  • Beskrive elementer og parametre til følgende krydsformer: Prioriterede kryds, rundkørsler, signalanlæg (tidsstyret) og flettestrækninger
  • Opbygge disse krydsformer (se ovenfor) i en mikrosimuleringsmodel
  • Indlægge kollektiv trafik i en mikrosimuleringsmodel
  • Gennemføre en analyse af forsinkelser og kølængder, ved hjælp af værktøjerne i en mikrosimuleringsmodel
  • Vurdere og validere resultaterne af en simulering
  • Udarbejde præsentationsmateriale i form af stilbilleder og film
  • Udarbejde en præsentation til brug for eksamen

Kursusindhold

Teoretisk baggrund for vejtrafikteknik, simulering af vejtrafik, modelopbygning i simuleringsprogrammer og evaluering af løsninger.

Anbefalede forudsætninger

42980/42270/62276

Undervisningsform

Oversigts/introduktions forelæsninger om vejtrafikteknik, vejtrafiksimulering og adfærdsmodeller, samt introduktion til mikrosimuleringsprogrammet VISSIM. Herefter arbejdes selvstændigt i grupper (maks. 2 personer) med opgaver, og der udarbejdes en præsentation. Der arbejdes med forskellige cases, så både vigepligtskryds, signalregulerede kryds, rundkørsler og flettestræk simuleres.

Fakultet

Bemærkninger

Faggruppe: Produktion, transport og planlægning
Mobilitet, Transport og Logistik, 3. semester.
Byggeri og Infrastruktur, tilvalgskursus

Digitale værktøjer: VISSIM

Se kurset i kursusbasen

Tilmelding

Sprog

Dansk

Varighed

3 uger

Institut

Engineering Technology

Sted

DTU Ballerup Campus

Kursus ID 62191
Kursustype Diplomingeniør
Semesterstart Uge 1
Semester slut Uge 35
Dage Man-fre 8:00-17:00
Pris

7.500,00 kr.

Tilmelding