Enkeltfag Dansk 5 ECTS

Vand og vejprojekt – Bæredygtig bydel

Overordnede kursusmål

Den studerende udnytter fagspecifik viden, som anvendes ved løsning af problemstilling og projektering i indledende projektfaser.
Den studerende opnår kendskab til og viser anvendelse af DGNB kriterierne
Den studerende vurderer projektets etiske konsekvenser.
Den studerende udarbejder projekttidsplan og prisoverslag
Den studerende opnår forudsætninger for grundlæggende projektering i et digitalt miljø.
Den studerendes videreudvikler redskaber til konstruktivt at indgå i og bidrage til et gruppesamarbejde omkring et infrastrukturprojekt

See course description in English

Læringsmål

  • Beskrive og afgrænse projektemnet
  • Redegøre for projektkrav
  • Redegøre for etiske overvejelser
  • Analysere og vurdere projektoplæg med vægt på DGNB systemet, certificeringsordning for bydele baseret på helhedsorienteret forståelse af bæredygtighed.
  • Projektere udvalgte elementer af infrastruktur i bydel
  • Projektere i udvalgte faser under anvendelse af digitale værktøjer
  • Dokumentere og kommunikere det udførte arbejde mundtligt såvel som skriftligt, inkl. visualisering
  • Redegøre for læringsgruppens arbejdsform

Kursusindhold

Kursusprojektet tager udgangspunkt i alle de kurser, du arbejder med på 2. semester.
Projektarbejdet har fokus på etik og bæredygtighed og foregår i grupper.

DGNB for bydele,
-analyse, vurdering og forbedring

Anlægsprojekters faseopdeling, særligt projektforslagsfase

Projektering
Tværfaglig projektering indeholdende fagområderne
-vej- og trafikanlæg
-hydraulik, vandforsyningssystemer og afløbssystemer
-hydrologi og geologi
-it-redskaber: CAD, GIS, Scalgo

Projekt- og gruppearbejde
– Mødeledelse og -organisering
– Samarbejdsformer, arbejdsdeling og vidensdeling
– Fremlæggelser i plenum

Anbefalede forudsætninger

Undervisningsform

Undervisning er organiseret om et kursusprojekt med vægt på selvstændigt arbejde i grupper. Der er forelæsninger og øvelser

Fakultet

Bemærkninger

Faggruppe: Bygningsteknologi og processer
Byggeri og Infrastruktur: 2. semester

Se kurset i kursusbasen

Tilmelding

Sprog

Dansk

Varighed

3 uger

Institut

Engineering Technology

Sted

DTU Ballerup Campus

Kursus ID 62333
Kursustype Diplomingeniør
Semesterstart Uge 23
Semester slut Uge 26
Dage Man-fre 8:00-17:00
Pris

7.500,00 kr.

Tilmelding