Enkeltfag Engelsk 5 ECTS

Strategisk Analyse og udvikling

Overordnede kursusmål

At træne de studerendes evner til at vurdere og udvikle virksomheds-strategier i forskellige forretningsmæssige situationer. Endvidere trænes de studerendes evner til at samarbejde og kommunikere på engelsk med personer med anden national baggrund.

See course description in English

Læringsmål

  • Demonstrere kendskab til centrale begreber og modeller indenfor strategisk ledelse samt evner til at kommunikere herom på engelsk
  • Anvende relevante værktøjer og modeller til at analysere virksomhedens omgivelser mhp. at identificere strategiske trusler og muligheder
  • Anvende relevante værktøjer og modeller til at analysere virksomhedens ressourcer og kompetencer mhp. at identificere virksomhedens strategiske styrker og svagheder
  • Redegøre for hvordan virksomhedskultur og -historie påvirker virksomhedens strategiske udviklingsmuligheder
  • Redegøre for betydningen af kulturelle forskelle
  • Identificere virksomhedens interessenter og analysere deres betydning for virksomhedens valg af strategi
  • Redegøre for forskellige typer af overordnede forretningsstrategier samt specifikke strategier mhp. på at øge virksomheders internationalisering og innovationsevne
  • Vurdere forskellige forretningsstrategiers potentiale med udgangspunkt i analyser af virksomhedens konkurrencemæssige situation
  • Redegøre for metoder og udfordringer i forbindelse med implementering af strategiske ændringer

Kursusindhold

– Virksomhedens overordnede vision, mission og værdigrundlag
– Interessentanalyse
– Strategisk analyse (intern og ekstern)
– Identifikation af kritiske succesfaktorer og behov for kompetenceudvikling
– Generiske konkurrence- og koncernstrategier
– Udvikling af forslag til forretningsstrategier
– Evaluering og valg af strategi
– Introduktion til strategiimplementering
– Ledelse af forandringer
– Virksomhedscases

Undervisningsform

Klasseundervisning, diskussioner, gruppeøvelser samt præsentationer af virksomhedscases

Fakultet

Bemærkninger

Faggruppe: Forretningsudvikling
Valgfag

Kurset er en del af International Business Semester (IBS). Indstilling til eksamen forudsætter som udgangspunkt deltagelse i gruppepræsentationer samt fremmøde til minimum 80% af lektionerne.

Pladsbegrænsning

Maksimum: 40.

Vær opmærksom på, at dette enkeltfagskursus har et begrænset antal studiepladser. Er der for mange tilmeldinger, vil der blive trukket lod om pladserne. Du får besked om, hvorvidt du har fået tildelt en studieplads senest 8 dage før kursusstart.

Se kurset i kursusbasen

Tilmelding

Sprog

Engelsk

Varighed

13 uger

Institut

Engineering Technology

Kursus ID 62134
Kursustype Diplomingeniør
Pris

7.500,00 kr.

Vær opmærksom på dette kursus har deltager begrænsninger. Læs mere

Tilmelding