Enkeltfag Dansk 5 ECTS

SMART energiforsyning

Overordnede kursusmål

Målet med kurset er at sætte den studerende i stand til at være en del af professionel planlægning, projektering, udførelse og drift af kollektiv varmeforsyning i byområder. Målet er at den studerende kan analysere og vurdere valg af solvarme i den kollektive varmeforsyning. Målet er at den studerende kender varmepumpens virkemåde og kan beregne, analysere og vurdere valg af varmepumpe samt dens indpasning i kollektiv forsyning.

See course description in English

Læringsmål

  • Kende og beskrive Smart City begrebet og visioner for varmeforsyningens struktur i fremtidens samlede energisystem
  • Foretage beregninger for vurdering af en mindre bys varmeenergibehov samt effektbehov
  • Planlægge og projektere elementer i fjernvarmenet og fjernkølenet og kende sammenhængen mellem ledningsnettets temperatursæt og kapacitet
  • Kende forskelle og ligheder samt konsekvenser for lavtemperaturfjernvarme i forhold til traditionel højtemperaturfjernvarme
  • Beskrive relevante vedvarende energisystemer som solfanger og solvarmelager i fjernvarmesystemer og beregne effekt- og energibidrag i fjernvarmesystem
  • Kende og beskrive forskellige typer varmepumper og bidrag i fjernvarmesystemet/fjernkølesystemet
  • Kunne beregne dampkompressionsvarmepumpens effekt og energiforbrug
  • Have indsigt i planlægning og gennemførelse af udførelsen og fjernvarmeledningers længdeudvidelse
  • Have indsigt i præisolerede ledningers opbygning og isoleringsevne samt vurdering af energipris i forhold til LCC for fjernvarmeledninger.
  • I samarbejde med sin gruppe at kunne sammensætte og fremlægge en plan for et mindre byområdes kollektive varmeforsyning og præsentere løsningen

Kursusindhold

Danmarks varmeforsyning og elforsyning er under udvikling. I forlængelse af udfasning af fossile brændsler er der brug for nye forsyningsstrategier og med teknologianvendelser i komplekse sammenhænge, og i relation til de 17 Verdensmål.

Smart cities
Fjernvarmesystemers og fjernkølingssystemer nuværende og fremtidige rolle i energiforsyningen
Fjernvarmekoncepter og samspil mellem forsyningskilder
Hovedkomponenter i fjernvarmesystemer med vægt på distributionssystemet.
Lavtemperaturfjernvarme generelt og status I Danmark
Fjernvarmeledningers/fjernkølingsledningers varmetabsmæssige egenskaber
Store solfangersystemer og solvarmelager
Varmepumper opbygning og virkemåde
Varmepumpers indpasning i kollektive varmeforsyning
Elementer indenfor udførelse og drift af fjernvarmenet og præisolerede ledningers opbygning, virkemåde og LCC

Anbefalede forudsætninger

62318/62328

Undervisningsform

Forelæsninger, Øvelsesopgaver, Kursusopgaver, Cases, Ekskursion

Fakultet

Bemærkninger

Faggruppe: Bygningsteknologi og processer
Byggeri og Infrastruktur : 3. semester
Kurset er en obligatorisk del af fagpakkerne ‘Forsyning og energi’ og ‘Infrastruktur’
Arktisk Byggeri og Infrastruktur : 4 semester

I kurset benyttes programmerne: TABULA webtool, FJERNSOL, COOLPACK, LOGSTOR Calculator

Se kurset i kursusbasen

Tilmelding

Sprog

Dansk

Varighed

13 uger

Institut

Engineering Technology

Sted

DTU Ballerup Campus

Institut for Byggeri og Mekanisk Teknologi
Kursus ID 62267
Kursustype Diplomingeniør
Semesterstart Uge 5
Semester slut Uge 19
Dage tors 13-17
Pris

7.500,00 kr.

Tilmelding