Enkeltfag Dansk 5 ECTS

Sikkerhed i indlejrede systemer

Overordnede kursusmål

At bibringe en grundlæggende forståelse af teori og praksis indenfor konstruktion af sikker kommunikation og integritet i indlejrede systemer.

See course description in English

Læringsmål

  • Forstå hvordan arkitekturen af et indlejret system der består af flere komponenter er med til at bestemme hvilke sikkerhedskrav systemet skal opfylde.
  • Beskrive vigtige karakteristika af kryptologiske algoritmer og protokoller og hvordan disse finder anvendelse i kommunikerende indlejrede systemer.
  • Beskrive de fundamentale sikkerhedsegenskaber: konfidentialitet, integritet og tilgængelighed, samt vigtigheden af disse i forskellige typer af kommunikerende indlejrede systemer.
  • Karakterisere forskellige klasser af mekanismer og protokoller til at autentificere kommunikerende elementer i et indlejret system.
  • Redegøre for mulige anvendelser af ”Trusted Computing” teknikker og teknologier i opbygningen af sikre indlejrede systemer.
  • Redegøre for betydningen af fysisk sikkerhed i et givet indlejret system med henblik på at identificere konsekvenser af fysisk distribution af systemets elementer.
  • Analysere et indlejret system bestående af flere komponenter med henblik på at identificere risici, trusselsmodeller og angrebsmodeller.
  • Vælge et passende implementeringsparadigme, der opfylder givne designkrav til datasikkerhed i et indlejret system.
  • Udvikle et overordnet design af en sikkerhedsarkitektur for et indlejret system ud fra valgte elementers interfaces og kommunikationsprotokoller.
  • Udvikle en delvis implementation af sikkerhedsarkitekturen for et indlejret system på basis af en uformel beskrivelse af dets funktion og formål.

Kursusindhold

Fundamentale egenskaber ved sikker kommunikation i indlejrede systemer:
– Kryptologiske algoritmer og protokoller
   (herunder nøglehåndtering og letvægtskryptografi)
– Vigtige sikkerheds egenskaber
   (herunder konfidentialitet, integritet, tilgængelighed, autenticitet og privathed)
– Autentifikations mekanismer og protokoller
– ”Trusted Computing”
   (herunder begreber som Trusted Platform Modules og Trust Zones)
– Signeret software
   (herunder signaturvalidering og Public Key Infrastructures)
– Fysisk sikkerhed og distribution af elementer i et indlejret system
– Datasikkerhed
   (herunder sikker lagring af data – lokalt og i skyen – samt sikker rapportering af data)

Anbefalede forudsætninger

02325/62577

Undervisningsform

Forelæsninger og øvelser

Fakultet

Bemærkninger

Faggruppe: IoT og digital sikkerhed
IT-elektronik: 4. semester
Valgfag: Sundhedsteknologi

Se kurset i kursusbasen

Tilmelding

Sprog

Dansk

Varighed

13 uger

Institut

Engineering Technology

Compute
Kursus ID 62575
Kursustype Diplomingeniør
Semesterstart Uge 5
Semester slut Uge 19
Dage man 8-12
Pris

7.500,00 kr.

Vær opmærksom på dette kursus har deltager begrænsninger. Læs mere

0 pladser tilbage

Tilmelding