Enkeltfag Dansk 5 ECTS

Organisation og Ledelse

Overordnede kursusmål

Organisation og ledelse
En forståelse og indsigt i organisationers formelle træk, herunder organisationers struktur, mål og design, samt de uformelle træk, herunder organisationskultur og magtstrukturer.
Kurset fokuserer særligt på organisering af virksomhedens drifts-/produktionsfunktioner, således at de studerende opnår en særlig kompetence i strukturering af produktionens rolle i virksomhedens forretningsmodel, samt på forandringsledelse.

See course description in English

Læringsmål

  • forstå og gengive hovedlinjerne i udvalgte teorier og centrale begreber indenfor organisationsteori.
  • forstå de formelle og uformelle træk i en organisation.
  • forstå hvordan organisationer kan opbygges og se dem i forhold til produktionsprocesser.
  • have viden om generelle ledelsesprincipper
  • have viden om forandringsledelse
  • forstå reaktioner fra organisationen når man skifter rolle fra medarbejder til leder
  • forstå organisationskulturer samt den menneskelige adfærd individuelt og i grupper
  • gennemføre teoretisk baseret analyse af organisationer, organisatoriske strukturer, kulturer, magtbaser og forandringsprocesser

Kursusindhold

Organisation og ledelse
Organisationers formelle træk, herunder organisationers struktur, mål og hvorledes de kan designes til den mest effektive målopfyldelse, samt de uformelle træk, herunder organisationskultur og uformelle magtstrukturer. Derudover fokuserer kurset særligt på organisering af virksomhedens drifts-/produktionsfunktioner, således at de studerende opnår en særlig kompetence i strukturering af produktionens rolle i virksomheden, samt forandringsledelse.

Undervisningsform

Lektioner, diskussioner, øvelser i anvendelse af teorier på case-beskrivelser.

Fakultet

Bemærkninger

Faggruppe: Strategi- og ledelsesudvikling
Produktion: 4. semester obligatorisk
Fiskeriteknologi: obligatorisk
Arktisk byggeri og infrastruktur: obligatorisk
Sundhedsteknologi: valgfag
Eksport: valgfag
Proces og Innovation: valgfag

Pladsbegrænsning

Maksimum: 120.

Vær opmærksom på, at dette enkeltfagskursus har et begrænset antal studiepladser. Er der for mange tilmeldinger, vil der blive trukket lod om pladserne. Du får besked om, hvorvidt du har fået tildelt en studieplads senest 8 dage før kursusstart.

Se kurset i kursusbasen

Tilmelding

Sprog

Dansk

Varighed

13 uger

Institut

Engineering Technology

Sted

DTU Ballerup Campus

Kursus ID 62118
Kursustype Diplomingeniør
Pris

7.500,00 kr.

Vær opmærksom på dette kursus har deltager begrænsninger. Læs mere

Tilmelding