Enkeltfag Engelsk 5 ECTS

Marketing Concepts and Strategies

Overordnede kursusmål

At give de studerende en forståelse for markedsføringens betydning for en virksomhed og hvordan omgivelserne (nationale og internationale) påvirker virksomheden.
Et vigtigt udbytte af kurset er, at den studerende får en klar forståelse for de grundlæggende teorier, fagbegreber og metoder.
Et andet vigtigt udbytte ved kurset er, at den studerende får en klar forståelse af hvordan modellerne anvendes ved løsning of forskellige typer of virksomhedsrelaterede problemstillinger og udfordringer.
Kurset lægger vægt på forståelsen for den holistiske tankegang og evnen til at vurderer såvel markedstilganen (kunderne og deres behov), ressourcetilgangen (virksomhedens kompetencer), samt inddragelse af ESG (people profit planet).

See course description in English

Læringsmål

  • Udvise forståelse for markedsføring som en forretningsdisiplin og en værdiskabende proces.
  • Udvise forståelse for de vigtigste koncepter, rammer og terminologier indenfor markedsføringens pensum
  • Være i stand til at anvende de grundlæggende teorier og metoder i markedsføring
  • At forstå kundernes behov og markedsføringens rolle i produkt- og forretningsudvikling
  • At være i stand til metodisk at analysere et marked, nationalt og internationalt, herunder konkurrencelandskabet, og vælge passende markedsføringstrategier og -aktiviteter
  • Udvise forståelse for at planlægge og styre markedsføringstiltag
  • Forstå og andvende en holistisk ESG (people, profit planet) tankegang i markedsføring
  • Udvise god forståelse for grundlæggende markedsførings-paradigmer og dermed markedsføringens som en integreret del af hele organisationen.
  • At være i stand til at analysere en konkret markedsføringsproblemstilling og præsentere løsningsforslag

Kursusindhold

Introduktion til markedføring: nøglebegreber og nomenklatur
Omverdensanalyse (globale tendenser, bæredygtighed, kunder, konkurrenter, PESTLE)
Industri- og interessentanalyser (Porter 5 Forces osv.)
Kundeforståelse: købsadfærd, værdiskabelse og kundeoplevelse
Værdiproposition og køberadfærd, især B2B
Kernekompetence og strategi
Marked segmentering, målgrupper og positionering
Distribution, værdikæde og prisfastsættelse
Introduktion til markedsføringsanalysedesign og -metoder
Relationsmarkedsføring og kommunikation
Produkt livcyklus og porteføjleanalyse
Digital markedsføring
Bæredygtighed som en integreret del af markedsføring

Undervisningsform

Forelæsninger, diskussioner, gruppearbejde, cases, skriftlige øvelser, præsentationer og selvstudie.

Bemærkninger

Faggruppe: Forretningsudvikling
Eksport og teknologi : 1. semester
KemiTeknik og International Business: 1. semester

Se kurset i kursusbasen

Tilmelding

Sprog

Engelsk

Varighed

13 uger

Institut

Engineering Technology

Sted

DTU Ballerup Campus

Kursus ID 62177
Kursustype Diplomingeniør
Semesterstart Uge 35
Semester slut Uge 48
Dage man 13-17
Pris

7.500,00 kr.

Tilmelding