Enkeltfag Engelsk 5 ECTS

Forretningsvidenskab og teknologiledelse

Overordnede kursusmål

Kursets generelle formål er at hjælpe den studerende med at forstå relevante teknologier og teknologitendenser for at kunne identificere strategiske forretningsproblemer og udfordringer, såvel som at anvende analytiske tilgange for at bidrage til bæredygtig forretningsudvikling, herunder Environmental, Social, og Governance (ESG) vurderinger.
Udgangspunktet for kurset er de studerendes erfaringer fra deres praktik og aktuelle udfordringer i erhvervslivet.

See course description in English

Læringsmål

  • Forstå muligheder og udfordringer som teknologi giver
  • Identificere og evaluere alternative og nye teknologier i lyset af forretningsstrategi og deres indvirkning på miljøet og samfund (ESG)
  • Forstå vigtigheden af anskaffelse, ledelse og udnyttelse af teknologi i forretningsudvikling
  • Forstå rollen som en absorberende kapacitet i at skabe teknologiske kompetencer
  • Analysere hvordan man kan reducere tiden frem til markedet af nye produkter og ydelser igennem en effektive identifikation og udnyttelse af teknologier som giver konkurrencemæssige fordele
  • Analysere organisationsmodeller for at implementere teknologisk innovationsstrategi
  • Forstå rollen af teknologiledelse med hensyn til beskyttelsen af viden og ekspertise
  • Vurdere værdianalyse som et ingeniørværktøj og et strategiværktøj med hensyn til innovationsledelse
  • At involvere kundere og leverandøre i produktudviklingsprocessen

Kursusindhold

At forstå hvordan en virksomhed kan vurdere sin teknologiledelse for at adressere hurtigeskiftende kundekrave og udvikle nye markedsmuligheder. Dette kursus sigter mod at give den studerende indsigt og viden om teknologi som en kilde til konkurrencefordel og vækst for virksomheder.

Emnerne inkluderer:
Systemisktænkning
Teknologiledelse som en dynamisk kapacitet
Identificere innovationsbehov
Kundecentreret strategiudvikling og “Voice of the Customer”
Amibidekstral organisation og organisatorisk design og udvikling
Samarbejdestrategier udenfor organisationen
Team struktur, lederskab og styring
Beslutsomhed og den lærende organisation
Samvittighedsfulde kapitalisme (mennesker, planet, profit)
Environmental, Societal, and Governance (ESG) målinger

Anbefalede forudsætninger

62228/62589, Kurset inddrager de studerendes erfaringer fra ingeniørpraktik semesteret

Undervisningsform

Klasseundervisning, gruppearbejde, opgaver, cases,scenarie analyser, og foredragsholdere fra erhvervslivet

Fakultet

Bemærkninger

Faggruppe: Forretningsudvikling
Eksport og teknologi : 8. semester
Valgfag for øvrige retninger

Kurset inddrager de studerendes erfaringer fra deres ingeniørpraktik semester og det er stærkt anbefalet at praktikken er gennemført

Se kurset i kursusbasen

Tilmelding

Sprog

Engelsk

Varighed

13 uger

Institut

Engineering Technology

Sted

DTU Ballerup Campus

Kursus ID 62211
Kursustype Diplomingeniør
Pris

7.500,00 kr.

Tilmelding