Enkeltfag Dansk 5 ECTS

Business Intelligence

Overordnede kursusmål

Behovet for information til at skabe konkurrencemæssige fordele og optimere processer gør, at Business Intelligence, Analytics og Big data spiller en stadig større rolle i virksomheder. Formålet med kurset er, at give de studerende faglige kompetencer til, at kunne kravspecificere informationsbehov til innovation af forretningsprocesser set i en strategisk kontekst, erhverve forståelse for den anvendte teknologi, samt i praksis kunne udvikle en Business Intelligence løsning ved hjælp af regneark (fx MS Excel) eller andet BI værktøj fx Tableau eller Power BI.

See course description in English

Læringsmål

  • Udvikle en Business Intelligence løsning med Power BI, Tableau, Excel, eller andet BI værktøj, ud fra case materiale.
  • Demonstrere grundlæggende kendskab til SQL og dets formål.
  • Redegøre for hovedelementer i forløbet af en forretningsmæssig kravspecifikation og business case metodik.
  • Redegøre for typiske arkitektur – og IT infrastrukturkomponenter i Business Intelligence løsninger.
  • Redegøre for formål med opbygning af strukturkomponenter i et data warehouse og data marter, samt de typisk forkomne kildesystemer i virksomhedens miljø.
  • Redegøre for forskellige analytiske teknikker, som kan tilvejebringe forskellige former for information til beslutningsstøtte og procesforbedring.
  • Udforme en informationsstrategi ud fra strategiske målsætninger på virksomheds- eller funktionsniveauet og kunne identificere relevante informationsbehov til procesforbedring og opstart af nye forretningsprocesser.
  • Forstå Business Intelligence som en holistisk disciplin med relationer fra forretningsstrategi og kildedata.
  • Identificere og forklare de væsentligst risikomomenter forbundet med informationsprojekter.
  • Udarbejde og forklare plan og kravspecifikation for et business intelligence projekt.

Kursusindhold

Overblik over Business Intelligence og typiske faldgruber.
Forretningsstrategi og brugen af information og modenhedsmodeller.
Skabelsen af information på funktionsniveauet (lead og lag information).
Analytikeren og rapportering.
Hovedkomponenter i et informationssystem.
Forskellen på data, information og viden.
Design af informationshjul og informationsstrategi.
Kvantitativ analyse, data mining og rapportering.
Data warehouse, ETL og data marter og SQL.
Forretningens opsamling af kildedata.
Business Intelligence Competence Center (BICC).
Den forretningsmæssige kravspecifikation og business case.
BI løsninger og leverandører i praksis – eksempler på BI serverløsninger.
Case-baseret projektarbejde og præsentation.
Udvikling af egen BI løsning i Power BI, Tableau, Excel, eller andet BI værktøj.

Anbefalede forudsætninger

Det er anbefalet, mem ikke krævet, at de studerende har kendskab til statistik, SQL og MS Excel.

Undervisningsform

Forelæsning, praktiske øvelser ved egen PC og projektarbejde i grupper

Bemærkninger

Faggruppe: Forretningsudvikling
Eksport & teknologi: 5. semester. (fremover 8. semester)
Mobilitet, logistik og transport: 4. semester
Produktion: 2. semester
Valgfag: IT og Økonomi.
Valgfag: IT-elektronik.
Valgfag: Softwareteknologi.
Valgfag: Sundhedsteknologi.

Individuel mundtlig eksamen (20 minutter) uden forberedelse.
Eksaminationsgrundlaget er pensum og den afleverede rapport over casen.

Pladsbegrænsning

Minimum 10, Maksimum: 70.

Vær opmærksom på, at dette enkeltfagskursus har et minimumskrav til antal deltagere. Derudover er der begrænsning på antallet af studiepladser. Er der for få tilmeldinger oprettes kurset ikke. Er der for mange tilmeldinger, vil der blive trukket lod om pladserne. Du får besked om, om du har fået tildelt en studieplads senest 8 dage før kursusstart.

Se kurset i kursusbasen

Tilmelding

Sprog

Dansk

Varighed

13 uger

Institut

Engineering Technology

Sted

DTU Ballerup Campus

Kursus ID 62589
Kursustype Diplomingeniør
Pris

7.500,00 kr.

Tilmelding