Enkeltfag Engelsk 5 ECTS

Digitale reguleringssystemer

Overordnede kursusmål

At give den studerende det fornødne grundlag for at analysere og dimensionere diskrete PID-regulatorer til tekniske systemer. Den teoretiske indlæring styrkes gennem arbejde med kursus opgavesæt, med regneopgaver og problemer med valg, dimensionering og simulering af reguleringssystemer og med anvendelse af MATLAB og SIMULINK.

See course description in English

Læringsmål

  • Løse differentialligninger ved hjælp af Laplace transformation.
  • Udlede modeller af dynamiske systemer, som Laplace transformation og som overføringsfunktion.
  • Anvende blokdiagram form til at beskrive modeller for åbne og lukkede reguleringssystemer.
  • Udføre sampling og rekonstruktion af signaler.
  • Bestemme karakteristiske parametre for 1. og 2. ordens systemer.
  • Udføre analyse på åben- og lukket-sløjfe systemer baseret på overføringsfunktioner, kontinuert og diskret.
  • Vurdere stabilitet af lineære systemer i s- og z-domæne.
  • Vurdere og vælge standard regulatorer (PID).
  • Dimensionere diskrete PID-regulatorer.
  • Anvende MATLAB og SIMULINK til analyse, dimensionering og simulering af reguleringssystemer.

Kursusindhold

Grundlæggende begreber for reguleringssystemer med tilbagekobling. Differentialligninger, Laplace-transformation og overføringsfunktioner. Opbygning og reduktion af blokdiagram modeller for kontinuerte og diskrete reguleringssystemer. Transientanalyse og frekvensanalyse, kontinuert og diskret. Stabilitets analyse. Grundlæggende dimensioneringsmetoder for PID-regulatorer. Teori og metoder underbygges med mange eksempler og simuleringer med MATLAB og SIMULINK.

Anbefalede forudsætninger

01901/62525, Basismat 1 – Indledende matematik for diplomingeniører
Signalbehandling

Undervisningsform

Forelæsninger, opgaveregning og simuleringsopgaver (Matlab/Simulink) på egen PC.

Fakultet

Bemærkninger

Faggruppe: AI, matematik og software
IT-Elektronik: 4. semester

Dette kursus bidrager til at opnå viden til at optimere og regulere brugen af ressourcer og energi, reducere spild og emissioner og forbedre effektiviteten af systemer og processer, som alle er en del af bæredygtighed (SDGs) strategier.

Se kurset i kursusbasen

Tilmelding

Sprog

Engelsk

Varighed

13 uger

Institut

Engineering Technology

Sted

DTU Ballerup Campus

Kursus ID 62716
Kursustype Diplomingeniør
Semesterstart Uge 5
Semester slut Uge 19
Dage tors 8-12
Pris

7.500,00 kr.

Tilmelding