Enkeltfag Engelsk 5 ECTS

Banetransport og bæredygtig logistik

Overordnede kursusmål

Kurset fremviser banetransport med vægt på godstransport. Kurset giver en kort indledning til baneteknologi. Kursets primært fokus er drift planlægning for godstransport, inklusive forsyingskæde design som vil mindske klimaeffekten. Godstransport markedet kategoriseres og fremvises som indenrigs (kort tur), international (lang tur) and interkontinentale (maritim-intermodal). Kurset tilbyder også en kort indledning til bane konkurrenter som lastbil og maritim.

See course description in English

Læringsmål

  • Forklare den grundlæggende baneteknologi og jernbaners økonomisk- og ledelsesstruktur
  • Beskriv jernbanens service design til godstransport
  • Sammenstille vej, bane og maritim transport ifølge valgt mål, med vægt på bæredygtighed
  • Bygge bane infrastruktur modeller i simulering software
  • Løs problemmer af kapacitet beregning ved brug af jernbane simulering software
  • Beskriv enkelt vogn godstransport service design og løs problemmer om enkelt vogn service design
  • Forklar EU politik og mål med hensyn til godstransport, især deres samarbejde med medlemstats transportpolitik
  • Vurdere hvordan informationsteknologi og digitalisering bidrager til bæredygtig gods- og transportlogistik
  • Beskriv og vælge den påkrævet infrastruktur for godstog service
  • Skab en løsning til en hel problem stilling i godstransport og logistik

Kursusindhold

Transport er kilden til 800 million ton CO2 emissioner årligt. Ud fra godstransport, næsten alle emissioner stammer fra vejtransport. Den EU fra 2011 satser på at mere end 50% af vejgodstrafik skal flytte sig til banetransport inden 2050. Dette kursus undersøger de fordele og udfordringer som stammer fra dette mål. De styrker, svagheder og krav af banetransport fremvises, især den konkurrencedygtig stilling af bane mod vej og maritim. Kurset fremviser service design af godstog til de tre meste almindelige markeder: intermodal, enkelt vogn og bloktog. Metoder af jernbane godstog service design til både Europa og Amerika bliver forklaret.

Undervisningsform

Kurset tilrettelægges med en blanding af forelæsninger, ekskursioner, selvstudie, øvelser og projektarbejde i grupper af 3 til 4 studerende.
Gæste studerende fra udlandet bliver meget vel modtaget

Fakultet

Bemærkninger

Faggruppe: Produktion, transport og planlægning
Valgfri: Industrial Engineering and Management: 2. semester

Særlige ekskursioner og ture vil blive tilbudt på de betingelser som budget og eksterne midler tillader. Nogle år kan det være ret spændende ture, nogle gange til udlandet.

Se kurset i kursusbasen

Tilmelding

Sprog

Engelsk

Varighed

13 uger

Institut

Engineering Technology

Sted

DTU Ballerup Campus

Kursus ID 63881
Kursustype Kandidat
Semesterstart Uge 5
Semester slut Uge 19
Dage tirs 8-12
Pris

7.500,00 kr.

Tilmelding