Enkeltfag Engelsk 5 ECTS

Faststof- og strukturkemi

Overordnede kursusmål

At give en basisviden om uorganiske krystallinske stoffers opbygning. At give forståelse af generelle sammenhænge mellem krystallinske stoffers struktur samt kemiske og fysiske egenskaber. At give kendskab til og erfaring med pulverdiffraktion til karakterisering og strukturopklaring.

See course description in English

Læringsmål

  • Redegøre for grundlæggende uorganiske strukturtyper i termer af koordination og beregne bindingsafstande
  • Redegøre for krystalopbygning i termer af symmetrier, enhedsceller og krystalplaner
  • Fortolke rumgrupper i termer af symmetrielementer, krystalsystemer og punktgrupper
  • Redegøre for grundlæggende røntgenspredningsteori og hvordan den appliceres på pulverdiffraktion
  • Udtrykke defekter i Kroger-Vink-notation og beregne aktiveringsenergier og ledningsevner for ioniske ledere
  • Beskrive og analysere ikke-støkiometri og flerdimensionelle defekter i krystallinske materialer
  • Relatere kemiske og fysiske egenskaber til faste stoffers krystalstrukturer
  • Bruge pulverdiffraktion som redskaber for strukturkarakteriseringer
  • Bruge krystallografiske databaser for at indsamle og strukturtegningsredskaber for at præsentere krystallografiske data
  • Kritisk læse en krystallografisk tidskriftsartikel

Kursusindhold

Symmetrier og opbygning af krystallinske stoffer. Strukturtyper. Defektkemi. Faste stoffers kemiske og fysiske egenskaber. Røntgenkrystallografi med hovedvægt på pulverdiffraktion. Eksperimentelt arbejde med pulverdiffraktion. Brug af krystallografiske databaser.

Anbefalede forudsætninger

26000/26050/26171/26027, Almen kemi

Undervisningsform

Forelæsninger, opgaveregning, laboratorieøvelser og projektarbejde (ugentlig 1 dag af op til 4 timer).

Fakultet

Pladsbegrænsning

Minimum 10.

Vær opmærksom på, at dette enkeltfagskursus har et minimumskrav for antal deltagere for at kunne oprettes. Du får besked om, hvorvidt kurset oprettes senest 8 dage før kursusstart.

Se kurset i kursusbasen

Tilmelding

Sprog

Engelsk

Varighed

13 uger

Institut

Energi

Sted

DTU Lyngby Campus

Kursus ID 47339
Kursustype Kandidat
Semesterstart Uge 35
Semester slut Uge 48
Dage man 8-12
Pris

7.500,00 kr.

Vær opmærksom på dette kursus har deltager begrænsninger. Læs mere

Tilmelding