Enkeltfag Engelsk 5 ECTS

Exergianalyse

Overordnede kursusmål

Effektiv håndtering af energi bliver mere og mere afgørende, hvad enten vi vælger at basere fremtidens energisystem på vedvarende energi, eller vi fortsætter med at forbruge de fossile reserver. Termodynamikkens 1. lov siger, at energien er bevaret og hverken kan skabes eller forbruges, så hvorfor har vi så et problem med energien? Det er gerne den anvendelige del af energien, der er afgørende, og det man i virkeligheden interesserer sig for i energianalyser, så hvorfor ikke sætte det i system med begrebet exergi. Den studerende skal forstå ideen med exergibegrebet og kunne anvende det på forskellige delprocesser, der så kan kombineres med mere komplekse systemer. Kurset skal også give en bedre forståelse af reversibilitet, entropi og bæredygtighed i vores energisystemer samt i bredere forstand.

See course description in English

Læringsmål

  • Forklare begrebet entropi som en praktisk abstraktion
  • Gøre rede for forskellen på reversible og irreversible processer
  • Forklare begrebet exergi som et mål for energiens kvalitet og evne til at udføre arbejde
  • Gøre rede for forskellen mellem energieffektivitet og exergieffektivitet
  • Beregne exergiforbrug i almindelige fysiske processer
  • Beregne exergiforbrug i kemiske processer
  • Gennemføre en exergianalyse af et system med en vis kompleksitet
  • Angive de mest irreversible trin i en proces
  • Vurdere energikonverteringsprocessers exergiforbrug

Kursusindhold

Termodynamikkens 1. og 2. lov. En grundigere introduktion til begrebet entropi end man normalt ser på indledende kurser i termodynamik. Vurdering af populærbeskrivelser af entropi som uorden, spredning, information, frihed og tidens pil. Exergi som mål for energikvalitet. Exergiforbrug ved fysiske processer. Exergiforbrug ved kemiske processer. Exergianalyse af udvalgte systemer som f.eks. kølemaskiner, motorer, brændselsceller, kemisk industri og elproduktion.

Undervisningsform

Studie i grupper baseret på lærebog og noter. Ca. fire moduler med underviser.
Kurset vil blive evalueret i kursusperioden.

Fakultet

Pladsbegrænsning

Minimum 10.

Vær opmærksom på, at dette enkeltfagskursus har et minimumskrav for antal deltagere for at kunne oprettes. Du får besked om, hvorvidt kurset oprettes senest 8 dage før kursusstart.

Se kurset i kursusbasen

Tilmelding

Sprog

Engelsk

Varighed

13 uger

Institut

Energi

Sted

DTU Lyngby Campus

Kursus ID 47317
Kursustype Kandidat
Semesterstart Uge 35
Semester slut Uge 48
Dage tors 13-17
Pris

7.500,00 kr.

Vær opmærksom på dette kursus har deltager begrænsninger. Læs mere

Tilmelding