Enkeltfag Engelsk 5 ECTS

Elektrokemiske energiteknologier

Overordnede kursusmål

At give den studerende en ingeniørværktøjskasse relateret til elektrokemisk energiomdannelse og lagringsteknologier. Den studerende vil lære teoretiske og eksperimentelle metoder anvendt i relation til elektrokemisk energikonverterings- og lagringsteknologier, samt hvordan man relaterer de grundlæggende enhedsfunktioner med materiale- og mikrostrukturelle egenskaber. Dette vil give indsigt i fx disse teknologiers muligheder og begrænsninger, hvilket bidrager til at opfylde FN’s syvende mål for bæredygtig udvikling om overkommelig og ren energi. Den studerende vil også lære at udføre en simpel teknoøkonomisk vurdering af energiteknologier til specifikke anvendelser.

See course description in English

Læringsmål

  • Forklare nøglefunktionaliteter og materialekrav til elektrokemiske energikonverterings- og lagringsteknologier
  • Udnytte nøglebegreber inden for elektrokemi
  • Forbinde elektrokemisk funktionalitet med materialekemi og mikrostruktur
  • Anvende termodynamiske og kinetiske styrende ligninger bag energikonverterings- og lagringsenheder
  • Anvende relevante elektrokemiske metoder til at bestemme nøglekarakteristika og måle ydeevnen af ​​elektrokemiske anordninger
  • Analysere materialer og enhedsegenskaber ved hjælp af beregningsmæssige og eksperimentelle værktøjer
  • Anvende centrale bæredygtigheds- og teknoøkonomiske koncepter på tværs af flere energikonverterings- og lagringsteknologier
  • Anvende tekniske forskningsmetoder til at løse virkelige udfordringer
  • Anvende tekniske og forskningsrelevante præsentationsteknikker

Kursusindhold

Kurset introducerer adskillige elektrokemiske energikonverterings- og lagringsteknologier og forbinder deres funktionalitet med den specifikke materialesammensætning, mikrostruktur og fysisk/kemiske driftsforhold. Kurset er organiseret i tre sammenhængende blokke. 1) Korte forelæsninger med åben diskussion og øvelser af forskellige teoretiske og eksperimentelle metoder forbundet med elektrokemiske energilagrings- og omdannelsesenheder. 2) Et laboratorieprojekt hvor elektrokemiske enheder testes ved hjælp af relevante elektrokemiske metoder såsom cyklisk voltammetri, kronopotentiometri og elektrokemisk impedansspektroskopi, ved brug af 3-elektrodeceller og knapceller. 3) Et 3-ugers langt gruppeprojekt, hvor de studerende vil tage fat på aktuelle energiudfordringer ved hjælp af eksperimentelle, beregningsmæssige eller teknoøkonomiske analysemetoder.

Anbefalede forudsætninger

47202/10041

Undervisningsform

Forelæsninger, regneøvelser, afleveringer, laboratorieøvelser, gruppeprojekter

Fakultet

Bemærkninger

Studerende fra BSc in General Engineering vil blive prioriteret til kurset.
Dette er et specialiseringskursus efter kursus 47202 (Introduktion til fremtidens energi) med vægt på elektrokemi, materialer, processer, design, teknoøkonomi og eksperimentelle/beregningsmetoder til brændstof/elektrolyseceller og batterier.

Pladsbegrænsning

Minimum 10, Maksimum: 40.

Vær opmærksom på, at dette enkeltfagskursus har et minimumskrav til antal deltagere. Derudover er der begrænsning på antallet af studiepladser. Er der for få tilmeldinger oprettes kurset ikke. Er der for mange tilmeldinger, vil der blive trukket lod om pladserne. Du får besked om, om du har fået tildelt en studieplads senest 8 dage før kursusstart.

Se kurset i kursusbasen

Tilmelding

Sprog

Engelsk

Varighed

13 uger

Institut

Energi

Sted

DTU Lyngby Campus

Kursus ID 47205
Kursustype Bachelor
Semesterstart Uge 5
Semester slut Uge 19
Dage ons 8-12
Pris

7.500,00 kr.

Vær opmærksom på dette kursus har deltager begrænsninger. Læs mere

Tilmelding