Enkeltfag Engelsk 5 ECTS

Design-Build 3: solovn

Overordnede kursusmål

At lære de generelle principper for projektledelse og at nå specifikke procesmål ved hjælp af specificerede teknikker såsom termodynamik, varmeoverførsel, overfladeteknik og designprincipper.

See course description in English

Læringsmål

 • Gå fra et koncept til et design igennem en designproces der opfylder en liste af krav
 • Genkende delsystemer baseret på deres funktionalitet ud fra et givet teknisk system
 • Konstruere en multifysikmodel med en strålingsvarmekilde (sol), refleksioner, absorption og varmetransport i faste medier
 • Anvende multifysikmodellen til at optimere eget design for den bedste ydeevne
 • Indstille passende materialeegenskabsgrænser og vælge materialer ud fra et givet sæt af krav
 • Anvende materialeindekser til at løse et materialvalgsproblem analytisk
 • Forstå og reflektere over samfundets behov for solfangere, herunder at bruge universal design for at fremme en inklusiv tankegang i en designproces
 • Anvende grundlæggende kontrolstrategier på en funktionel prototype for at opretholde f.eks. en ønsket temperatur i et system
 • Udføre energianalyse på eksperimentelt indsamlede data for at evaluere ydeevnen af en prototype
 • Præsentere designet af prototypen, konstruktionen og designprocessen på en klar måde til både teknisk og ikke-teknisk funderede tilhørere
 • Administrere små projekter ved hjælp af grundlæggende projektstyringsværktøjer
 • Vurdere sikkerheden af og udføre en hands-on aktivitet sikkert

Kursusindhold

Studerende vil anvende grundlæggende termodynamik, varmeoverførsel, overfladeteknik og designprincipper til at designe en solenergi-collector i form af en solovn. Studerende vil arbejde i grupper på seks for at designe, bygge og teste en solovn og anvende et system til at kontrollere temperaturen. Valg af materialer og systemdesign for at maksimere opsamling af solstråling såvel som overfladebehandling af specifikke dele vil være nøglekomponenter, der bestemmer effektiviteten af høsten af solenergi og produktets appel til specifikke applikationer. Studerende vil lære at gå hurtigt fra et nyt koncept til et prototypedesign.

Forudsætningerne for at gå til eksamen er at indsende en projektplan i form af et Gantt-diagram, der inkluderer en beskrivelse af sikkerhedsaspektet, og få hele projektet godkendt af et panel.

Undervisningsform

3 ugers intensivt design-build kursus. Der arbejdes i grupper af seks for at designe en lille solfanger og derefter bygge og teste den ved hjælp af prototypeteknikker såsom laserskæring og 3D-printing. Der vil være forelæsninger den første uge, og de sidste to uger er hands-on.

Bemærkninger

Dette kursus er en del af den obligatoriske studieplan for BSc in General Engineering og vil bygge på viden fra de to foregående design-build kurser. Studerende fra BSc in General Engineering vil have fortrinsret til kurset.

På grund af risiko for sundhedsskadelige påvirkninger kan du IKKE følge dette kursus, hvis du er gravid eller ammende. Hvis du har spørgsmål til ovenstående, bedes du venligst kontakte den kursusansvarlige.

Pladsbegrænsning

Minimum 10, Maksimum: 150.

Vær opmærksom på, at dette enkeltfagskursus har et minimumskrav til antal deltagere. Derudover er der begrænsning på antallet af studiepladser. Er der for få tilmeldinger oprettes kurset ikke. Er der for mange tilmeldinger, vil der blive trukket lod om pladserne. Du får besked om, om du har fået tildelt en studieplads senest 8 dage før kursusstart.

Se kurset i kursusbasen

Tilmelding

Sprog

Engelsk

Varighed

3 uger

Institut

Energi

Sted

DTU Lyngby Campus

Institut for Byggeri og Mekanisk Teknologi
Kursus ID 47203
Kursustype Bachelor
Semesterstart Uge 1
Semester slut Uge 35
Dage Man-fre 8:00-17:00
Pris

7.500,00 kr.

Vær opmærksom på dette kursus har deltager begrænsninger. Læs mere

Tilmelding