Enkeltfag Engelsk 5 ECTS

Batterimaterialer og batterikemi: fra fundamentale mekanismer til battericeller

Overordnede kursusmål

Gennem en kombination af forelæsninger, gruppearbejde, beregningsmæssige øvelser og laboratorieøvelser vil de studerende lære om de grundlæggende principper for elektrokemisk energilagring og vil blive i stand til at beskrive de vigtigste komponenter og reaktionsmekanismer i batterier. De vil kunne modellere, analysere og forstå elektrokemiske egenskaber og degraderingsmekanismer for forskellige typer batterier under forskellige driftsbetingelser. En forståelse af kritiske aspekter ved udvælgelse af aktive materialer og komponenter til battericeller vil blive opnået. De studerende vil kende fordele og ulemper ved batterier, sammenlignet med andre energilagringsteknologier, ved forskellige anvendelser inden for energilagring.

See course description in English

Læringsmål

 • Beskrive de fundamentale egenskaber af et batteri
 • Forklare ligheder og forskelle mellem forskellige batterityper og batterikemier
 • Forklare mekanismer og egenskaber for de enkelte batterikomponenter
 • Forstå de kritiske parametre ved udvælgelse af batterimaterialer
 • Vurdere kritiske parametre i driftsbetingelser
 • Analysere elektrokemiske data for batterier
 • Beregne energieffektivitet
 • Forklare mulige degraderingsmekanismer og deres indflydelse på batteriegenskaber
 • Beskrive fordele og ulemper ved anvendelse af forskellige batterityper sammenlignet med andre energilagringsmetoder
 • Anvende computersimuleringer til beskrivelse af batterimaterialer og processer
 • Forstå principperne vedrørende sikkerhed i laboratorier

Kursusindhold

Principper for forskellige batterityper og batterikemier. Metoder til en teoretisk beskrivelse af fundamentelle egenskaber af battericeller og batterimaterialer. Materialekrav og begrænsninger for de enkelte komponenter, dvs. elektrolyt-, anode- og katodematerialer. Udfordringer i forbindelse med battericeller med hensyn til materialer og grænseflader i en strukturel og kemisk kontekst. Karakterisering og beskrivelse af ændringer i celler ved bl.a. elektrokemisk impedansspektroskopi og cyklisk voltammetri. Strukturel og mikrostrukturel beskrivelse af batterimaterialer. Beskrivelse og studier af degraderingsmekanismer i state-of-the-art lithium-ion- og metal-luftbatterier. Diskussioner om fremtidens elektrokemiske energilagringsløsninger. I løbet af kurset vil de studerende udføre praktiske øvelser, herunder samling af genopladelige batterier. Disse vil blive karakteriseret ved fx impedansspektroskopi, og effekten af lade-/afladestrøm på overpotentialer og kapaciteten vil blive undersøgt. De studerende vil også foretage beregninger og modellering ved DFT metoder (density functional theory) af overpotentialer i lithium-luft og/eller iontransport i lithium-ionbatterimaterialer.

Anbefalede forudsætninger

10302/26000/47305, Bachelor i Fysik og Nanoteknologi eller Kemi og Teknologi eller Produktion og Konstruktion eller Elektroteknologi eller General Engineering eller tilsvarende

Undervisningsform

Forelæsninger, eksperimentelle øvelser, computerøvelser
Sikkerhed i laboratoriet indgår som en del af kurset.
Der vil være kursusevaluering i løbet af kurset.

Fakultet

Pladsbegrænsning

Minimum 10, Maksimum: 24.

Vær opmærksom på, at dette enkeltfagskursus har et minimumskrav til antal deltagere. Derudover er der begrænsning på antallet af studiepladser. Er der for få tilmeldinger oprettes kurset ikke. Er der for mange tilmeldinger, vil der blive trukket lod om pladserne. Du får besked om, om du har fået tildelt en studieplads senest 8 dage før kursusstart.

Se kurset i kursusbasen

Tilmelding

Sprog

Engelsk

Varighed

13 uger

Institut

Energi

Sted

DTU Lyngby Campus

Kursus ID 47310
Kursustype Kandidat
Semesterstart Uge 35
Semester slut Uge 48
Dage ons 13-17
Pris

7.500,00 kr.

Vær opmærksom på dette kursus har deltager begrænsninger. Læs mere

Tilmelding