Enkeltfag Engelsk 10 ECTS

Videregående akustik

Overordnede kursusmål

At give deltagerne indsigt i teorier og metoder til beregning af lydfelter, samt at sætte dem i stand til at vurdere hvilken metode der vil være den mest hensigtsmæssige for at løse et givet akustisk problem. At introducere avanceret akustisk måleteknik og akustisk signalbehandling metoder.

På dette kursus studerer vi lydfelter i rum (med modale, statistiske, og numeriske metoder), rør (lyddæmpere, blæseinstrumenter, hovedtelefoner) og udendørs. Vi undersøger udstråling fra akustiske kilder og avancerede målemetoder med mikrofon-arrays (f.eks. beamforming og akustisk holografi -som gør det muligt at visualisere lydfelter og studere akustiske kilder), og lydreproduktions teknikker med array af højttalere. Kurset vil give en fysisk forståelse af disse akustiske fænomener og analysemetoder.

Kurset har en teoretisk og eksperimentel fokus; fænomenerne studeres teoretisk, og med simulering / laboratoriemålinger. Der er også en række af gæsteforelæsninger fra forskere, ph.d. studerende og industrien.

See course description in English

Læringsmål

 • Anvende firpolparameter-modellen til beregning af lydtransmission i et system af koblede rør
 • Fortolke lydfeltet i et rør, udlede Greens funktion og forklare de bølgeudbredelsesfænomener som forekommer
 • Fortolke lydfeltet i et rum og udlede Green’s funktion i et rum; beskrive og forklare de relevante akustiske processer for foregår.
 • Beskrive og forklare den statistiske model for lydfeltet i et rum, og hvordan den gør det muligt at forudsige de akustiske egenskaber i rummet
 • Analysere og fortolke lydens hendøen i et rum, baseret på enten statistisk eller modal rumakustisk teori
 • Redegøre for anvendeligheden og begrænsningerne af energibetragtninger i akustikken, aktive og reaktive lydfelter og måling af lydintensitet
 • Redegøre for udstrålingen fra punktkilder og for hvordan kohærente kilder påvirker hinanden
 • Beskrive og fortolke udtrykket for lydfeltet fremkaldt af en generel sfærisk kilde
 • Udlede og fortolke et udtryk for lydfeltet frembragt af en plan kilde, både i rummet og i bølgetalsdomænet
 • Beskrive den grundlæggende koncepter for akustisk beamforming og akustisk holografi
 • Anvend Machine Learning og Deep Learning til problemer inden for akustik

Kursusindhold

Lydudbredelse i rør og kanaler (plane bølger og bølger af højere orden). Bølgeteoretisk og statistisk rumakustik. Måletekniske anvendelser af efterklangsrum. Måling af akustisk effekt og intensitet. Numerisk akustik (finite element og boundary element). Lydudstråling fra punktkilder samt plane, cylindriske og sfæriske kilder. Spredning af lyd fra faste legemer. Introduktion til akustisk holografi og “beamforming”. Spatial sound, lydreproduktions teknikker med højttalere arrays, maskinlæringsmetoder i akustik.

Anbefalede forudsætninger

34840, Grundkursus i akustik og støj
Grundlæggende signalbehandling

Undervisningsform

Forelæsninger, opgaveregning, projektarbejde i grupper (eksperimentelle øvelser, MATLAB-simuleringsopgaver samt finite element-beregninger).

Fakultet

Bemærkninger

Kurset danner en naturlig introduktion til eksamensprojekter.

E-learning anvendes i form af chat room, web-based tools og andre on-line ressourcer.

Se kurset i kursusbasen

Tilmelding

Sprog

Engelsk

Varighed

13 uger

Institut

Electro

Sted

DTU Lyngby Campus

Kursus ID 34860
Kursustype Kandidat
Semesterstart Uge 5
Semester slut Uge 19
Dage man 13-17, tors 8-12
Pris

15.000,00 kr.

Tilmelding