Enkeltfag Engelsk 10 ECTS

Robust og fejltolerant regulering

Overordnede kursusmål

Generelle mål:
– at lære grundbegreber indenfor robust regulering, fejl diagnose og fejl tolerant regulering
– at vise anvendelser
– at lære at anvende robust og fejl tolerant regulering
– at kunne vurdere fordele of ulemper ved anvendelse af robust regulering og fejl tolerant regulering

See course description in English

Læringsmål

 • Opstille en strukturel og analytisk model for et dynamisk system
 • Udlede residualgeneratorer udfra strukturelle og analytiske modeller
 • Analysere detekterbarhed, isolerbarhed og estimerbarhed for fejl i det dynamiske system
 • Dimensionere de dynamiske egenskaber for en residualgenerator således at man opnår ønskede egenskaber
 • Dimensionere og implementere algoritmer til hypotesetests, der afgør om der er fejl i det observerede system
 • Opstille modeller for usikkerhed i et dynamisk system
 • Opstille performance specifikationer for et reguleret system
 • Analysere egenskaber som sensitivitet og performance
 • Opstille reguleringsproblemer som et standardproblem
 • Dimensionere regulatorer under hensyntagen til modelusikkerhed
 • Udføre redesign af en regulator for et fejlbehæftet system

Kursusindhold

Kurset omhandler nye reguleringsmetoder og koncepter indenfor robust og optimal regulering, fejldiagnose samt fejltolerant regulering.

Robust og optimal regulering anvendes hvor man ønsker at anvende regulatorer som er ufølsom overfor variationer i reguleringsobjekterne, d.v.s. at variationerne vil påvirke systemets ydeevne i mindre grad. Fejldiagnose anvendes til at detektere og e.v.t. også at identificere fejl i dynamisk system. Dette kan være fejl som f.eks. et sensorudfald, en ventil ikke opføre sig optimalt etc. Fejldiagnose bruges bl.a. til overvågning af dynamiske systemer samt i forbindelse med fejltolerant regulering. Når der sker store ændringer evt. p.g.a. fejl i reguleringsobjektet kan det være nødvendig af foretage større ændringer i reguleringen af objektet for at undgå nedbrud af systemet. Dette gøres systematisk ved at anvende fejltolerant regulering, hvor reguleringssystemet omkonfigureres eller reguleringsobjektet nedlukkes på en forsvarlig måde.

Første del af kurset vil indeholde en introduktion til de øvrige hovedområder som kurset dækker.

I kurset gennemgås fejldiagnose, fejltolerant og robust regulering og der lægges vægt på at deltagerne får erfaring med selv at analysere og dimensionere med anvendelse af disse metoder. Deltagerne får lejlighed til at arbejde med dedikerede programmer til analyse, design og simulering af robuste og fejltolerante systemer.

I kurset vil der foruden nogle mindre opgaver og eksempler blive giver to større opgaver med tilknyttet testopstilling, som vil dække kursets emner.

Anbefalede forudsætninger

31310, Kendskab til state-space beskrivelser af dynamiske systemer. Kendskab til observer-baseret feedback regulering.

Undervisningsform

Oversigtsforelæsninger, gruppearbejde, øvelser med simulering og programmering.

Fakultet

Bemærkninger

E-learning anvendes i form af discussion board eller blog.

Se kurset i kursusbasen

Tilmelding

Sprog

Engelsk

Varighed

13 uger

Institut

Electro

Sted

DTU Lyngby Campus

Kursus ID 34746
Kursustype Kandidat
Semesterstart Uge 5
Semester slut Uge 19
Dage man 8-12, tors 13-17
Pris

15.000,00 kr.

Tilmelding