Enkeltfag Engelsk 5 ECTS

Optical Communications Journal Club

Overordnede kursusmål

At opnå øvelse i læsning, kritisk bedømmelse, og diskussion af videnskabelige artikler.
At få et overblik over nogle af de væsentligste emner indenfor den nuværende forskning i optisk kommunikation.

See course description in English

Læringsmål

  • Opnå øvelse i læsning og vurdering af videnskabelige artikler
  • Anvende litteratursøgning til at uddybe forståelsen af et videnskabeligt emne
  • Opnå øvelse i mundtlig præsentation og gennemgang af et videnskabeligt emne på højt niveau
  • Opnå øvelse i at diskutere og løse videnskabelige problemstillinger i samarbejde med andre studerende
  • Udøve konstruktiv kritik af medstuderendes fremstilling af et videnskabeligt emne
  • Identificere de væsentligste udfordringer indenfor moderne optisk kommunikationssystemer
  • Opnå kendskab til de vigtigste emner indenfor den nuværende forskning i optisk kommunikation
  • Relatere den nuværende forskning i optisk kommunikation til éns eget forskningsemne

Kursusindhold

Artiklerne vil omhandle nogle af de nyeste og mest populære emner indenfor forskningen ioptisk
kommunikation. Emnerne vil inkludere højkapacitets data transmission i optiske fibre, spatial multiplexing, silicon photonics, optisk signalprocessering mm. (se nøgleord). Mulige emner og artikler vil blive præsenteret i starten af kurset.

Anbefalede forudsætninger

34130/34150, En grundlæggende viden om optiske kommunikations systemer svarende
til kurset 34130 Introduktion til Optisk Kommunikation

Undervisningsform

Seminar/diskussionsgruppe. I hver uge studeres en videnskabelig artikel,som er fælles for alle deltagere. Deltagerne er opdelt i hold, der som forberedelse hver især samarbejder om at læse og forstå artiklen. Til
seminaret mødes holdene for at præsentere og diskutere artiklen.

Fakultet

Bemærkninger

Nøgleord (mulige emner): High-capacity and high spectral efficiency optical data, super-channels, orthogonal frequency division multiplexing (optical OFDM), Nyquist wavelength division multiplexing (Nyquist WDM), spatial multiplexing (multicore- and multimode optical data transmission), silicon photonics, non-linear optical signal processing, optical parametric processes, time-lenses, optical regeneration.

Pladsbegrænsning

Minimum 4.

Vær opmærksom på, at dette enkeltfagskursus har et minimumskrav for antal deltagere for at kunne oprettes. Du får besked om, hvorvidt kurset oprettes senest 8 dage før kursusstart.

Se kurset i kursusbasen

Tilmelding

Sprog

Engelsk

Varighed

13 uger

Institut

Electro

Kursus ID 34192
Kursustype Ph.d.
Semesterstart Uge 35
Semester slut Uge 48
Pris

10.600,00 kr.

Vær opmærksom på dette kursus har deltager begrænsninger. Læs mere

0 pladser tilbage

Tilmelding