Enkeltfag Engelsk 5 ECTS

Optical Communications Journal Club

Overordnede kursusmål

At opnå øvelse i læsning, kritisk bedømmelse, og diskussion af videnskabelige artikler.
At få et overblik over nogle af de væsentligste emner indenfor den nuværende forskning i optisk kommunikation.

See course description in English

Læringsmål

  • Opnå øvelse i læsning og vurdering af videnskabelige artikler
  • Anvende litteratursøgning til at uddybe forståelsen af et videnskabeligt emne
  • Opnå øvelse i mundtlig præsentation og gennemgang af et videnskabeligt emne på højt niveau
  • Opnå øvelse i at diskutere og løse videnskabelige problemstillinger i samarbejde med andre studerende
  • Udøve konstruktiv kritik af medstuderendes fremstilling af et videnskabeligt emne
  • Identificere de væsentligste udfordringer indenfor moderne optisk kommunikationssystemer
  • Opnå kendskab til de vigtigste emner indenfor den nuværende forskning i optisk kommunikation
  • Relatere den nuværende forskning i optisk kommunikation til éns eget forskningsemne

Kursusindhold

Artiklerne vil omhandle nogle af de nyeste og mest populære emner indenfor forskningen ioptisk
kommunikation. Emnerne vil inkludere højkapacitets data transmission i optiske fibre, spatial multiplexing, silicon photonics, optisk signalprocessering mm. (se nøgleord). Mulige emner og artikler vil blive præsenteret i starten af kurset.

Anbefalede forudsætninger

34130/34150, En grundlæggende viden om optiske kommunikations systemer svarende
til kurset 34130 Introduktion til Optisk Kommunikation

Undervisningsform

Seminar/diskussionsgruppe. I hver uge studeres en videnskabelig artikel,som er fælles for alle deltagere. Deltagerne er opdelt i hold, der som forberedelse hver især samarbejder om at læse og forstå artiklen. Til
seminaret mødes holdene for at præsentere og diskutere artiklen.

Fakultet

Bemærkninger

Nøgleord (mulige emner): High-capacity and high spectral efficiency optical data, super-channels, orthogonal frequency division multiplexing (optical OFDM), Nyquist wavelength division multiplexing (Nyquist WDM), spatial multiplexing (multicore- and multimode optical data transmission), silicon photonics, non-linear optical signal processing, optical parametric processes, time-lenses, optical regeneration.

Pladsbegrænsning

Minimum 4.

Vær opmærksom på, at dette enkeltfagskursus har et minimumskrav for antal deltagere for at kunne oprettes. Du får besked om, hvorvidt kurset oprettes senest 8 dage før kursusstart.

Se kurset i kursusbasen

Tilmelding

Sprog

Engelsk

Varighed

13 uger

Institut

Electro

Sted

DTU Lyngby Campus

Kursus ID 34192
Kursustype Ph.d.
Semesterstart Uge 5
Semester slut Uge 19
Pris

10.600,00 kr.

Vær opmærksom på dette kursus har deltager begrænsninger. Læs mere

Tilmelding