Enkeltfag Engelsk 5 ECTS

Modellering for drift og overvågning af komplekse industrielle processer

Overordnede kursusmål

Kursets formål er at introducere den studerende til en metode (Multilevel Flow Modelling) for funktions modellering og analyse af styrings og overvågningsproblemer i komplekse industrielle systemer, herunder også diagnose og support til operatørbeslutninger. Kurset demonstrerer industrielle anvendelser af videnbaserede systemer til overordnet diagnose, planlægning og anlægsdesign.

See course description in English

Læringsmål

  • Analysere komplekse automations systemer
  • Nedbryde automations og kontrol hierarkier
  • Specificere mål og midler for systemets drift
  • Specificere styrings- og overvågningsopgaver samt driftsprocedurer
  • Udvikle Multilevel Flow Modeller (MFM) til løsning af industrielle problemstillinger
  • Anvende MFM modeller til løsning af industrielle problemer
  • Planlægge og gennemføre projekter
  • Skrive en teknisk rapport, inklusive kildehenvisninger og citation

Kursusindhold

Kursets primære mål er, er at introducere den studerende til en metode for funktions modellering og analyse af styrings og overvågningsproblemer i komplekse industrielle systemer. Generelt sker alle modellerings-aktiviteter i to trin. Det første trin er “Fortolkning”, når modellen tilegner sig viden og principper for det emne; og det andet trin er “Repræsentation”, når modellerne rekonstruerer viden på et foruddefineret modelleringssprog. Kurset vil følge disse to trin. For det første introducerer kurset egenskaberne ved de komplekse systemer og udfordringerne i deres daglige drift.
Studerende skal lære at analysere design og kontrol af systemer og specificere driftsmål og funktioner. Kurset introducerer derefter teorien og metoden for funktionel modellering og dens anvendelse (videnbaserede systemer) til støtte for kompleks drift af anlægget. Studerende skal lære at opbygge funktionsmodeller og bruge modellen til at analysere driftsscenarier for anlæg.

Anbefalede forudsætninger

Viden om objektorienteret analyse og programmering.
Grundlæggende forståelse af styrings og reguleringssystemer samt modellering.

Undervisningsform

Forelæsninger, øvelser og gruppearbejde.

Fakultet

Pladsbegrænsning

Minimum 10.

Vær opmærksom på, at dette enkeltfagskursus har et minimumskrav for antal deltagere for at kunne oprettes. Du får besked om, hvorvidt kurset oprettes senest 8 dage før kursusstart.

Se kurset i kursusbasen

Tilmelding

Sprog

Engelsk

Varighed

13 uger

Institut

Electro

Sted

DTU Lyngby Campus

Kursus ID 34748
Kursustype Kandidat
Semesterstart Uge 5
Semester slut Uge 19
Dage ons 8-12
Pris

7.500,00 kr.

Tilmelding