Enkeltfag Engelsk 5 ECTS

Kredsløbsteknologi og EMC

Overordnede kursusmål

– at sætte den studerende i stand til at vælge komponenter ved realisation af kredsløb, ud fra gældende elektriske, termiske, mekaniske, miljømæssige og produktionstekniske krav.
– at introducere den studerende til de forhold, der skal tages i betragtning når switch mode og lignende kredsløb skal designes til at opfylde de gældende EMC-krav.
– at give den studerende et grundlæggende kendskab til EMC Direktivet og Standarder og sætte studerende er i stand til at foretage basale EMC-målinger.

See course description in English

Læringsmål

 • designe printbaner under hensyntagen til max spændingsfald, temperaturstigning og kortslutningsforhold
 • genkalde sig de enkelte trin i en industriel print produktionsproces
 • udlede parasitkomponenter for modstande kondensatorer, induktorer og printbaner på baggrund af producentens datablade
 • udvælge komponenter til en given applikation således at givne krav til dette opfyldes
 • identificere støjkilder i kredsløb og beregne kredsløbets samlede støj på udgangen
 • beregne et elektrisk kredsløbs drift som funktion af tid og temperatur
 • modellere og beregne varmestråling varmeledning og konvektion for simple geometrier
 • forklare grundlæggende EMC fænomener og definitioner
 • identificere støjkilder og koblings mekanismer
 • beregne EMC filtre
 • anvende EMC-direktivet og Standarder
 • anvende EMC testprocedurer

Kursusindhold

Printteknik:
– print materialer, egenskaber
– dimensionering af printbaner: spændingsfald, max temp. stigning , kortslutning, sikkerhedsafstande
Komponentlære:
– valg af komponenter til given applikation
– modstande: typer, materialer, udførselsformer, drift, støj, derating
– kondensatorer: dielektrika, model af kondensatoren med parasitkomponenter
– induktorer: modeller med parasitkomponenter
– bestemmelse af parasitkomponenter på baggrund af applikation og datablade.
– plast/papir kondensatorer, keramiske kondensatorer Klasse I, II og III,
– elektrolytkondensatorer, derating
Termiske forhold:
– varmeledning, konvektion, stråling
– dimensionering af køleplader, max junctiontemperatur.
– varmekapacitet, og ækvivalentdiagrammer for termiske systemer (SPICE)
EMC:
-EMC fænomener og grundlæggende definitioner.
-Støjkilder
-Koblings mekanismer
-EMC-komponenter
-PCB-design
-Filtrering
-Skærmning
-Mekanisk design
-Jordingsprincipper
-EMC-Direktivet og standarder
-EMC testprocedurer
-Praktisk problem løsning

Anbefalede forudsætninger

31037/31036/31350/31351/31352, Grundlæggende viden om elektronik, så som Ohms lov, Kirchhoffs regler, Fourier, LaPlace, elektriske komponenter og elektromagnetisme og analoge og/eller digitale elektriske kredsløb

Undervisningsform

Klasseundervisning, projekt og laboratoriearbejde

Bemærkninger

Projekter:
Støj, termisk drift projekt
PCB layout (minimer EMC) projekt
EMC filter design test og måling, laboratorie projekt
Analog strømforsyning termisk projekt

DTU Diplom Elteknologi (100) Elektroteknologi: 4.Semester

E-learning anvendes i form af interactive quiz.

Pladsbegrænsning

Minimum 10.

Vær opmærksom på, at dette enkeltfagskursus har et minimumskrav for antal deltagere for at kunne oprettes. Du får besked om, hvorvidt kurset oprettes senest 8 dage før kursusstart.

Se kurset i kursusbasen

Tilmelding

Sprog

Engelsk

Varighed

13 uger

Institut

Electro

Sted

DTU Lyngby Campus

Kursus ID 34654
Kursustype Kandidat
Semesterstart Uge 35
Semester slut Uge 48
Dage tirs 13-17
Pris

7.500,00 kr.

Vær opmærksom på dette kursus har deltager begrænsninger. Læs mere

Tilmelding