Enkeltfag Engelsk 5 ECTS

Internet of things – applikation og infrastruktur udvikling

Overordnede kursusmål

Kurset giver den studerende en forståelse af Internet of Things, inklusiv arkitektur, protokoller og udfordinger, og opnår hards-on erfaring på alle niveauer vedrørende embedded HW/SW udvikling, applikations udvikling og tjeneste udrulning. Kurset vil give den studerende kendskab til state-of-the-art open-source hardware og software, samt cloud service tools til udvikling af innovative IoT applications/services rettet mod forøget energy effiktivitet, forbedret livskvalitet, og/eller øget produktivitet

See course description in English

Læringsmål

  • Beskrive de basale unfordringer i Internet of things
  • Beskrive netværksprotokoller i forskellige netværkslaget
  • Undvikle simple hardware prototyper med sensorer
  • Udvikle programmer til øverførsel af data til/fra IoT enheder
  • Beskrive state-of-the-art cloud services
  • Bruge cloud services til at processere, analysere og gemme IoT data
  • Anvende og demonstrere udviklingen af IoT systemer og applikationer
  • Beskrive anvendelsesområder for forskellige standard løsninger
  • Bidrage til gruppearbejde og præsentere gruppens projekt i en rapport og ved en mundtlig præsentation

Kursusindhold

Introduktion til arkitekturer, protokolprincipper og udfordringer relateret til IoT. Prototypeudvikling af en IoT enhed med brug af Arduino samtsensorer, f.eks. temperatur sensorer, lyssensorer, bevægelsessensorer, afstandssensorer, o.l. De studerende forventes at købe deres eget IoT kit (ca. kr. 300-400.-), men ingen udgifter til bøger. Projektarbejde i grupper. Deltagelse i kursets øvelser og projektarbejde kræver fysisk fremmøde. Evaluering er baseret på opgaver, peer-feedback, rapporter og mundtlig fremlæggelse for klassen på sidste kursusdag.

Anbefalede forudsætninger

Interesse i at arbejde i laboratorie, udvikle hardware prototyper og embedded software.

Undervisningsform

Projektarbejde / Forelæsninger / Øvelser

Fakultet

Bemærkninger

Studerende på B.Sc. Cyberteknologi anbefales at følge kursus 34325 i stedet for (samme skemagruppe).

Pladsbegrænsning

Maksimum: 40.

Vær opmærksom på, at dette enkeltfagskursus har et begrænset antal studiepladser. Er der for mange tilmeldinger, vil der blive trukket lod om pladserne. Du får besked om, hvorvidt du har fået tildelt en studieplads senest 8 dage før kursusstart.

Se kurset i kursusbasen

Tilmelding

Sprog

Engelsk

Varighed

13 uger

Institut

Electro

Sted

DTU Lyngby Campus

Kursus ID 34315
Kursustype Bachelor
Semesterstart Uge 5
Semester slut Uge 19
Dage tors 8-12
Pris

7.500,00 kr.

Vær opmærksom på dette kursus har deltager begrænsninger. Læs mere

Tilmelding