Enkeltfag Engelsk 5 ECTS

Avancerede emner i mikroakustiske transducere og systemer

Overordnede kursusmål

At bringe den studerende i kontakt med aktuelle forsknings- og innovationsudfordringer fra en partner i lyd- og høreapparatbranchen; at få indsigt i specifikke spørgsmål inden for mikroakustik; at forstå, analysere og løse et veldefineret akustisk ingeniørproblem inden for en kort frist.

See course description in English

Læringsmål

  • Analysere en teknisk udfordring og designe løsninger med begrænsede ressourcer.
  • Oprette en passende model ved hjælp af ækvivalent kredsløbsmetode, BEM eller FEM for at beskrive et komplekst akustisk-mekanisk problem.
  • Kombinere modeller til beskrivelse af elektriske, mekaniske og akustiske komponenter.
  • Overveje udfordringer, der er specifikke for det mikroakustiske område og inkludere dem i modeller.
  • Optimere modelparametre for at opnå målsætninger.
  • Analysere simuleringsresultater for at afslutte og designe forskellige løsninger.
  • Arbejde effektivt i grupper for at overholde en kort tidfrist.
  • Præsentere den tekniske proces, beslutninger og resultater på skrift og mundtligt.

Kursusindhold

På kurset vil en industriel partner præsentere en teknisk udfordring for lydudbredelse og effekter i mikroakustiske enheder. De studerende arbejder sammen om gruppeprojekter for at finde løsninger på udfordringen. De vil anvende analytiske og numeriske metoder til at beskrive lydgenerering og -formering for at finde optimerede designparametre. Foreslåede løsninger evalueres i tæt samarbejde med virksomhedens ingeniører. Prototype-design kan realiseres ved hjælp af additivfremstilling.

Anbefalede forudsætninger

34840/34870/34865, Deltagelse på et eller flere kurser anbefales, men alle nødvendige begreber og metoder vil blive introduceret og trænet på kurset.

Undervisningsform

Projektarbejde i grupper i en 3-ugers periode, inkl. forelæsninger, gæsteforelæsninger og hands-on træning.

Fakultet

Bemærkninger

Kursets indhold vil blive knyttet til forskningsaktiviteter på CAMM – Center for Acoustic-Mechanical Microsystems (www.camm.elektro.dtu.dk). De studerende kommer i kontakt og arbejder med ingeniører fra en industriel CAMM-partner.

Pladsbegrænsning

Maksimum: 20.

Vær opmærksom på, at dette enkeltfagskursus har et begrænset antal studiepladser. Er der for mange tilmeldinger, vil der blive trukket lod om pladserne. Du får besked om, hvorvidt du har fået tildelt en studieplads senest 8 dage før kursusstart.

Se kurset i kursusbasen

Tilmelding

Sprog

Engelsk

Varighed

3 uger

Institut

Electro

Sted

DTU Lyngby Campus

Kursus ID 34848
Kursustype Kandidat
Semesterstart Uge 32
Semester slut Uge 34
Dage Man-fre 8:00-17:00
Pris

7.500,00 kr.

Vær opmærksom på dette kursus har deltager begrænsninger. Læs mere

Tilmelding