Enkeltfag Engelsk 5 ECTS

Numerisk Akustik

Overordnede kursusmål

At introducere numeriske metoder til akustiske beregninger: Finite Element Metoden (FEM) og Boundary Element Metoden (BEM). At sætte de studerende istand til at define og generere numeriske modeller af akustiske elementer og systemer, at koble dem til mekaniske modeller, samt at uddrage konklusioner fra resultater.

See course description in English

Læringsmål

  • Vælge den passende numeriske beregning til et givet problem: FEM, BEM eller en kombination
  • Definere modellen til at indeholde alle relevante karakteristika og udelade unødvendige detaljer
  • Formulere og konstruere akustiske numeriske simuleringer med BEM og FEM
  • Identificere randbetingelser og definere koblingsegenskaber hvor der er relevant
  • Opbygge en FEM model baseret på vægtede residualer, Galerkin’s metode
  • Evaluere de særlige egenskaber den direkte colokation BEM formulering, såsom nær-singulære integraler
  • Opstille og løse FEM modeller for multidomæne problemer
  • Opstille og løse koblede FEM/BEM modeller
  • Analysere simuleringsresultater og drage konklusion baseret på disse

Kursusindhold

Kurset er opbygget omkring teori forelæsninger combineret med computer øvelser baseret på Matlab. I øvelserne vil blive anvendt og implementeret kode i Matlab. Comsol FEM software må også blive benyttet. FEM og BEM formuleringerne vil blive udviklet og brugt på relevante akustiske problemer. Koblingen mellem den akustiske del og andre systemer som f.eks. mekaniske dele vil blive introduceret.
Mindre øvelser bruges til at illustrere teorien. Derudover vil der være en større simuleringsopgave som vil være en del af mundtlige eksamen.

Anbefalede forudsætninger

34840, 34940 Grundkursus i akustik og støj, programmering færdigheder

Undervisningsform

Forelæsninger og computer øvelser

Fakultet

Se kurset i kursusbasen

Tilmelding

Sprog

Engelsk

Varighed

3 uger

Institut

Electro

Sted

DTU Lyngby Campus

Kursus ID 34865
Kursustype Kandidat
Semesterstart Uge 1
Semester slut Uge 35
Dage Man-fre 8:00-17:00
Pris

7.500,00 kr.

Tilmelding