Enkeltfag Engelsk 5 ECTS

Autonome marine robotter

Overordnede kursusmål

Kurset sigter på at give metoder og værktøjer til analyse, design og evaluering af robot- og højautomationsløsninger til observation, udforskning og udnyttelse af marine miljøer. Kurset tilbyder et slutbrugerperspektiv til designudfordringen af autonome marine robot-systemer og udsætter studerende for de teknologier, der er nødvendige for at bygge og betjene komplekse robotiske systemer til havobservation.

See course description in English

Læringsmål

  • Forklar, hvad en autonomt marine system er, og beskriv dets byggesten og tilknyttede funktioner
  • Tolke matematiske modeller for marine fartøjer og forklare de vigtigste dynamiske forskelle på modeller for overflade- og undervandsapplikationer
  • Formulere et path planning problem i 2D og 3D og kode state-of-the-art path planning algoritmer
  • Illustrere grundlæggende kontrolfunktionaliteter for overflade- og undervandsoperationer og anvende optimeringsteori til at justere basale kontrolloops
  • Beskrive forskellige sensorteknologier til intern og ekstern situation awareness og forklare kerneprincipperne i multimodal sensor fusion
  • Betjene state-of-the-art mission planners, opsætte en mission i et sådant system og undersøge den designede mission
  • Arkitekt autonomt marine systemer til et givet havobservationsproblem
  • Integrere byggestenene af et autonomt marine system i en fungerende løsning og udføre eksperimentelle kampagner for at teste og verificere de nødvendige funktionaliteter
  • Præsentere komplekse udviklingsløsninger for autonome marine systemer for et kvalificeret publikum

Kursusindhold

Dynamiske modeller for overflade- og undervandsfartøjer; Path planning metoder; Tuning af PID regulatorer til marine operationer; Sensorteknologier til køretøjernes navigation og opfattelse af det marine miljø; Situationsbevidsthed; Mission planning; Eksperimentel undervandsrobotik

Anbefalede forudsætninger

Knowledge of and practical experience with programming languages such as C/C++ and Python, as well as operating systems such as Linux and ROS

Undervisningsform

Foredrag og gruppearbejde i undervandsrobotlaboratoriet

Fakultet

Bemærkninger

Lærere:

Roberto Galeazzi, Associate Professor, DTU Electro
Patrizio Mariani, Professor, DTU Aqua
Fletcher Thompson, Researcher, DTU Aqua

Se kurset i kursusbasen

Tilmelding

Sprog

Engelsk

Varighed

13 uger

Institut

Electro

Sted

DTU Lyngby Campus

Aqua
Kursus ID 34763
Kursustype Kandidat
Semesterstart Uge 5
Semester slut Uge 19
Dage ons 13-17
Pris

7.500,00 kr.

Tilmelding