Enkeltfag 2.5 ECTS

Time Series Analysis – with a focus on Modelling and Forecasting in Energy Systems

Overordnede kursusmål

At give deltagerne en konkret indføring i de statistiske teknikker, som er specielt andvendlige til modellering baseret på data observeret fra energi systemer, samt anvendelsen af modellerne f.eks. til styring.

See course description in English

Læringsmål

  • Opnå grundig forståelse for maximum likelihood estimationsteknikker.
  • Formulere og anvende ikke-parametriske modeller vha. kernel funktioner og splines – specielt til modellering af solindstrålings- og brugeradfærdeffekter.
  • Formulere og anvende tidsadaptive modeller.
  • Formulere og anvende modeller til short-term forecasting i energisystemer, f.eks. til varmeforbrug i bygninger, eleffekt fra solceller og vindmøller.
  • Anvendelse af statistiske modeludvælgelsesteknikker (F-test, likelihood ratio-tests, model validering).
  • Formulere og anvende grey-box modeller – model identifikation – test for model order og model validering, samt avancerede ikke-lineære modeller.
  • Opnå forståelse af model predictive control (MPC) – via konkrete anvendte eksempler på energisystemer.
  • Opnå forståelse af fleksibilitetsfunktioner og -indeks.

Kursusindhold

Generelt er der brug for selvindstillende modeller af hver komponent i et system, men kun i den nødvendige detaljegrad til den konkrete anvendelse. Har man f.eks. en bygning med solceller og varmepumpe, så har man typisk brug for en model fra vejrprognoser og styrevariabler til: eleffekt fra solceller, ellast fra varmepumpen, samt indetemperatur i bygningen. Disse i kombination med elpriser, vil i en MPC styring, kunne optimere driften af varmepumpen og flytte forbruget for at opnå den billigste drift. Der findes mange andre anvendelse, e.g. KPI performance estimation og fejldiagnostisering, disse anvendelser vil også blive eksemplificeret. Den statistiske teori bag modellerne vil blive præsenteret, specielt er fokus på ikke-lineære modeller, både diskrete (kernels og splines) og kontinuerte (grey-box modellering med SDEer).

Anbefalede forudsætninger

Undervisningsform

Forårsskole som afholdes af DTU i samarbejde med NTNU. Forårsskolen er en arrangeret i samarbejde med projekterne ZEN, ARV, Syn.Ikia og Elexia.

Pladsbegrænsning

Minimum 15, Maksimum: 100.

Vær opmærksom på, at dette enkeltfagskursus har et minimumskrav til antal deltagere. Derudover er der begrænsning på antallet af studiepladser. Er der for få tilmeldinger oprettes kurset ikke. Er der for mange tilmeldinger, vil der blive trukket lod om pladserne. Du får besked om, om du har fået tildelt en studieplads senest 8 dage før kursusstart.

Se kurset i kursusbasen

Tilmelding

Sprog
Varighed

13 uger

Institut

Compute

Sted

DTU Other Campus

Kursus ID 02960
Kursustype Ph.d.
Semesterstart Uge 5
Semester slut Uge 19
Pris

10.600,00 kr.

Vær opmærksom på dette kursus har deltager begrænsninger. Læs mere

Tilmelding