Enkeltfag 10 ECTS

Sociale grafer og interaktioner

Overordnede kursusmål

Kurset har som overordnet mål at gøre de studerende fortrolige med elementer og værktøjer forbundet med at hente og analysere brugergenereret data og tekst, samt analysere og modellere sociale relationer via netværksteori.

See course description in English

Læringsmål

  • Interagere med APIer for dataindsamling.
  • Anvende et nøjniveauprogrammeringssprong (fx python) til at tilgå APIer for dataindsamling.
  • Anvende natural language processing til at repræsentere statistiske strukturer i tekst og analysere indholdet.
  • Anvende og diskutere hovedstrategierne for at bestemme humør i medier (fx tekst, musik, billeder, osv).
  • Anvende standardalgoritmer til at anbefale media (tekst, audio, video) udfra brugerpræferencer og kontekst (venner, humør, lokation, osv).
  • Evaluere fundamentale metoder for komplekse netværk og modellere sociale strukturer baseret på netværksteori
  • Implementere software til at detektere grupper i sociale netværk og analysere grupperne via netværksmål.
  • Kvantificere relationerne i sociale netværk med henblik på at analysere deres dynamik ved brug af metode fra kompleks netværksteori.

Kursusindhold

Kurset giver mulighed for at analysere data baseret på online sociale netværk som fx Twitter, Wikipedia, og Facebook, samt arbejde med kvantitativ tekstanalyse. Kurset er struktureret omkring korte forelæsninger kombineret med praktiske øvelser, samt en høj grad af selvstændigt projektarbejde.

Anbefalede forudsætninger

02100/02101, Kurset benytter højniveau programmerinssprog (fx Python), så praktisk programmeringserfaring er anbefalet (fx i Python/Java/JavaScript/C/C++)

Undervisningsform

Forelæsninger samt gruppearbejde med projekter.

Fakultet

Bemærkninger

Det anbefales at medbringe bærbar computer i forbindelse med kursets øvelser.

Se kurset i kursusbasen

Tilmelding

Sprog
Varighed

13 uger

Institut

Compute

Sted

DTU Lyngby Campus

Kursus ID 02805
Kursustype Kandidat
Semesterstart Uge 35
Semester slut Uge 48
Dage ons 8-17
Pris

15.000,00 kr.

Tilmelding