Enkeltfag 5 ECTS

Programmering af matematisk software

Overordnede kursusmål

At gøre deltagerne i stand til at skrive software som kan løse numeriske problemer på baggrund af en matematisk model.

At give deltagerne en indføring i imperativ og objekt-orienteret programmering samt evnen til at kunne gøre brug af disse paradigmer vha. gængse imperative og objekt-orienterede programmeringssprog. I kurset anvendes C/C++, da C-baserede programmeringsprog anvendes i stor udstrækning til programmering af matematisk software.

Deltagerne indføres også i de grundlæggende algoritmer og datastrukturer, der ofte anvendes til programmering af matematisk software.

For at sikre at man som deltager udvikler praktiske færdigheder, arbejdes der i kurset med mindre matematiske projekter, hvor programmering indgår som et uundværligt værktøj. Desuden trænes dokumentering af software i rapporter.

See course description in English

Læringsmål

  • Evaluere diskrete og kontinuerte matematiske udtryk.
  • Beskrive og bruge datastrukturer såsom lister, arrays, og tyndt befolkede matricer.
  • Vælge passende datatyper og datastrukturer til et givent problem.
  • Sammenligne iterativ og rekursiv løsning af simple problemer.
  • Analysere kørslen af et simpelt program, herunder tids- og pladskompleksitet.
  • Kalde eksterne (tredjeparts) programmer og biblioteker.
  • Designe, implementere og dokumentere et program som løser et matematisk problem.
  • Fejlfinde og teste matematisk software.
  • Beskrive og anvende basale objektorienterede programmeringskoncepter såsom klasser og objekter.
  • Forklare afrundingsfejl og flydende-komma-repræsentation af reelle tal.

Kursusindhold

Programmeringsparadigmer: imperativ programmering, objekt-orienteret programmering.
Datastrukturer: lister, arrays, tyndt befolkede matricer.
Programmeringsprojekter omfatter:
– Indlæsning af data.
– Kald af eksterne programmer og biblioteker (især numeriske).
– Optimering og parallelisering.

Anbefalede forudsætninger

02525/02002/02631/02633/02601, eller tilsvarende kurser der giver kendskab til numeriske metoder samt grundlæggende datalogiske begreber som løkker, variabeltyper og simple matematiske operationer.

Undervisningsform

Forelæsninger, øvelser og mindre programmeringsprojekter.

Fakultet

Se kurset i kursusbasen

Tilmelding

Sprog
Varighed

13 uger

Institut

Compute

Sted

DTU Lyngby Campus

Kursus ID 02635
Kursustype Bachelor
Semesterstart Uge 35
Semester slut Uge 48
Dage tors 13-17
Pris

7.500,00 kr.

Tilmelding