Enkeltfag 5 ECTS

Model prædiktiv regulering

Overordnede kursusmål

Anvendelse og udvikling af prædiktive styringsmetoder til lineære og ikke-lineære dynamiske systemer med begrænsninger. Anvendelse af disse metoder på industrielle, biomedicinske, og finansielle problemstillinger. Der lægges vægt på implementerings- og beregningsaspekter.

See course description in English

Læringsmål

 • Analysere og beskrive MPC kontrol strukturer
 • Udvælge processer som kan kontrolleres med MPC
 • Anvende konveks optimering til estimering, regulering og system identifikation
 • Identificere en lineær model fra data
 • Designe og tune en lineær model baseret estimator og prædiktor
 • Designe og tune en regulator med begrænsninger
 • Syntetisere og implementere model prædiktive styring systemer
 • Teste et linear MPC styringssystem ved simulering
 • Implementere ikke-lineære model prædiktive regulatorer
 • Anvende SQP optimeringsmetoder til NMPC
 • Beregne løsningen og sensitiviteterne i ikke-lineære ODE modeller
 • Anvende MPC til løsning af industrielle, biomedicinske, og finansielle problemstillinger

Kursusindhold

Modellering af dynamiske systemer
Konvekse optimerings-algoritmer
System identifikation
Design og tuning af lineær MPC
Implementering af lineær MPC
Simulering og test af lineær MPC
Ikke-lineær MPC (NMPC)
SQP metoder til NMPC
Numerisk ODE løsning og sensitiviteter
Industrielle, biomedicinske og finansielle problemstillinger
Implementering i MATLAB (og/eller Python)

Anbefalede forudsætninger

02612, Et kursus i optimering med bibetingelser

Undervisningsform

Forelæsninger og øvelser

Fakultet

Se kurset i kursusbasen

Tilmelding

Sprog
Varighed

13 uger

Institut

Compute

Sted

DTU Lyngby Campus

Kursus ID 02619
Kursustype Kandidat
Semesterstart Uge 35
Semester slut Uge 48
Dage tors 8-12
Pris

7.500,00 kr.

Tilmelding