Enkeltfag 5 ECTS

Digital Learning Technology and Entrepreneurship

Overordnede kursusmål

I dette kursus lærer du om, hvordan man kan bruge teknologi til læring og om forskellige teorier for, hvordan vi lærer. Som en del af kurset vil du, sammen med din gruppe, designe – og måske bygge – en digital læringsteknologi.

Du vil også lære om, hvordan man kan udnytte alle de data, som skabes af digitale læringsteknologier og hvordan man ved at analysere data kan hjælpe elever/studerende til at lære mere, lærere med at blive bedre til at undervise, forskere med at gøre deres forskning mere evidensbaseret og udviklere med at producere mere effektive teknologier.

Dette kursus er til dig, hvis du vil:
* Forstå, hvordan vi lærer og hvordan vi kan forbedre læringen
* Forstå, hvordan man kan skabe evidens om læring
* Vide mere om, hvordan man bliver iværksætter
* Forbedre undervisning og læring ved hjælp af teknologi
* Gøre læring mere effektiv, dybere og sjovere
* Bygge værdifuld digital læringsteknologi til individer og organisationer
* og måske være med til at revolutionere undervisning og læring

See course description in English

Læringsmål

  • Beskrive anvendelsen af ​​digitale læringsteknologier som en måde at understøtte undervisning og læring
  • Forklare teorier om, hvordan man udvikler effektive og engagerende digitale lærings- og undervisningsteknologier. For eksempel: de grundlæggende principper for læringsteorier, læringsdesign teorier, læringsanalyser, uddannelsesdataudvikling, interaktionsdesign, spildesign, brugeroplevelse og iværksætteri
  • Anvende teorier og metoder fra en række tværfaglige områder inden for digital læringsteknologi-design i udviklingen af ​​deres læringsteknologi.
  • Designe en digital læringsteknologi som et koncept og / eller en digital prototype
  • Udvikle et design ved hjælp af relevante kvalitative og kvantitative metoder og udføre en eller flere småskala co-designprocesser med brugere (for eksempel elever, instruktører eller ledelse), i forbindelse med udvikling af en læringsteknologi
  • Lave et design ved hjælp af relevante kvalitative og kvantitative forskningsmetoder og – om muligt – gennemføre en test af læringsteknologien med brugere (for eksempel elever, instruktører eller ledelse) for at skabe evidens for den udviklede teknologi
  • Kommunikere ideer og tekniske aspekter i en klar og præcis form
  • Pitche den digitale læringsteknologi som en simpel forretningsmodel

Kursusindhold

Emner, der dækkes, er:
* Digital læringsteknologi
* Læringsteori og læringsdesign
* Interaktionsdesign, designtænkning og prototyping
* Inspirerende foredrag fra eksperter og læringsteknologi (EdTech) startups
* Brugeroplevelse og brugerinddragelse
* Analytiske metoder og forskningsdesign
* Learning analytics
* Educational datamining
* Entreprenørskab
* Lav din egen digitale læringsteknologi – Projektarbejde, herunder: Feedback fra eksperter, foredrag af tidligere studerende, studenterpitches

Anbefalede forudsætninger

02402/02403, eller tilsvarende kursus i indledende statistik

Undervisningsform

Klasseundervisning / diskussioner / fremlæggelser / projekt
Anvender projektorienteret problembaseret læring: Hver uge vil 50% af tiden blive brugt på foredrag / gæsteforedrag og 50% på at anvende forskellige teorier og metoder til at nå projektets mål.

Fakultet

Pladsbegrænsning

Minimum 10.

Vær opmærksom på, at dette enkeltfagskursus har et minimumskrav for antal deltagere for at kunne oprettes. Du får besked om, hvorvidt kurset oprettes senest 8 dage før kursusstart.

Se kurset i kursusbasen

Tilmelding

Sprog
Varighed

13 uger

Institut

Compute

Sted

DTU Lyngby Campus

Kursus ID 02492
Kursustype Kandidat
Semesterstart Uge 35
Semester slut Uge 48
Dage tirs 8-12
Pris

7.500,00 kr.

Vær opmærksom på dette kursus har deltager begrænsninger. Læs mere

Tilmelding