Enkeltfag 5 ECTS

Databasesystemer

Overordnede kursusmål

Det overordnede kursusmål er en introduktion til databaser, fundamentale database begreber, samt brugen af databaser. Siden en database ofte er det centrale element i et IT System, så er en basal forståelse af database begreber et godt udgangspunkt for at forstå design og anvendelse af de fleste IT Systemer anvendt af private og offentlige virksomheder.

Kursusdeltagerne vil få kendskab til database teori og fundamentale database begreber, og vil blive i stand til at udarbejde data modeller, konvertere disse til simple databaser, og kunne udføre database udtræk og beregninger. Samtidig vil kursusdeltagerne få indsigt i de opgaver, der normalt udføres af database designere og database administratorer.

See course description in English

Læringsmål

  • designe en konceptuel datamodel
  • transformere en konceptuel datamodel til logisk datamodel for en relationel database
  • optimere en logisk datamodel vha normalisering
  • fortage et fysik database design for relationsdatabaser: beslutte hvordan den logiske datamodel skal implementeres i et database management system
  • bruge et udbredt database management system
  • forklare og anvende teknikker til optimering af fysisk tilgang til data i databaser
  • fortage programmeringsopgaver til at oprette, forspørge, opdatere og administerer en database
  • formulere forespørgsler i formelle, relationelle forespørgselssprog
  • forstå de arbejdsopgaver, som database designere og administratorer løser

Kursusindhold

– En introduktion til databaser
– Den relationelle model og forespørgselssproget SQL
– Relationsalgebra og calculus baserede beregninger
– Entitets-Relations diagrammer og relationelle skemaer
– Egenskaber ved gode relationelle designs og normal former
– Effektiv database implementering
– Eksterne gæsteforelæsere vil med udgangspunkt i deres job fortælle udvalgte aspekter om databaser

Anbefalede forudsætninger

01017/01019/02105/02110, eller ækvivalent kundskaber om:
(1) diskret matematik: mængdelære og logiske operatorer,
(2) programmering, algoritmer og datastrukturer (på niveau med 02105) og
(3) balancerede træer (som undervist i 02110).

Undervisningsform

Forelæsninger og øvelser samt et gruppe projekt.

Fakultet

Pladsbegrænsning

Minimum 5.

Vær opmærksom på, at dette enkeltfagskursus har et minimumskrav for antal deltagere for at kunne oprettes. Du får besked om, hvorvidt kurset oprettes senest 8 dage før kursusstart.

Se kurset i kursusbasen

Tilmelding

Sprog
Varighed

13 uger

Institut

Compute

Sted

DTU Lyngby Campus

Kursus ID 02170
Kursustype Bachelor
Semesterstart Uge 5
Semester slut Uge 19
Pris

7.500,00 kr.

Vær opmærksom på dette kursus har deltager begrænsninger. Læs mere

Tilmelding