Enkeltfag 5 ECTS

Computer Vision

Overordnede kursusmål

Dette kursus dækker centrale emner indenfor computer vision med særligt fokus på 3D geometri og overfladerekonstruktion til at få information baseret på billeder fra et perspektivisk kamera. Computer vision metoder er centrale for en række anvendelser inklusiv digital underholdning, kortlægning, visuelle sensorer i industrielle anvendelser, robotnavigation og meget andet. Kursets mål er at give studerende en kombineret teoretisk og praktisk forståelse af, hvordan computer vision problemer løses.

See course description in English

Læringsmål

  • Identificere relevante metoder til løsning af computer vision problemer.
  • Implementere en valgt computer vision algoritme i for eksempel Matlab eller Python.
  • Gennemføre en systematisk performanceanalyse af en computer vision algoritme.
  • Anvende et- og to-billedegeometri til estimering af punkter, positioner og overflader
  • Implementere og anvende linerære metoder til kameraestimering.
  • Implementere og anvende kamerakalibrering.
  • Implementere og anvend RANSAC-algoritmen
  • Finde korrespondancer mellem 2D billedpunkter og estimere 3D punkter ud fra disse.
  • Forstå og anvende billedfeatures i computer vision.
  • Anvende computer vision software-biblioteker.

Kursusindhold

Metoder dækket i kurset er baseret på en kombination af matematik, statistik, og algoritmer, som alle er anvendt på billeder fra et perspektivisk kamera. Studerende bliver introduceret til teoretiske elementer af computer vision-metoder og får praktisk erfaring gennem øvelser, hvor metoderne bliver implementeret i computerprogrammer. Det forventes, at en studerende, som deltager i kurset, har erfaring med programmering i Python samt erfaring med grundlæggende emner fra billedanalyse.

Anbefalede forudsætninger

02502, Erfaring med programmering i Python og numpy. Billedanalyse eller lignende introducerende kursus som dækker introduktion til billeder og operationer på billeder. Dette inkluderer bl.a. morfologiske operationer, filtrering, geometriske transformationer, billedregistrering, klassifikation og segmentering.

Undervisningsform

Forelæsninger og øvelser

Fakultet

Pladsbegrænsning

Minimum 6.

Vær opmærksom på, at dette enkeltfagskursus har et minimumskrav for antal deltagere for at kunne oprettes. Du får besked om, hvorvidt kurset oprettes senest 8 dage før kursusstart.

Se kurset i kursusbasen

Tilmelding

Sprog
Varighed

13 uger

Institut

Compute

Sted

DTU Lyngby Campus

Kursus ID 02504
Kursustype Kandidat
Semesterstart Uge 5
Semester slut Uge 19
Dage fre 13-17
Pris

7.500,00 kr.

Vær opmærksom på dette kursus har deltager begrænsninger. Læs mere

Tilmelding