Enkeltfag 5 ECTS

Compilerteknik

Overordnede kursusmål

De studerende lærer at forstå principperne for oversættere. De studerende lærer at bruge og konstruere software-værktøjer til implementering dele af en funktionsdygtig oversætter.

See course description in English

Læringsmål

 • forklare de forskellige faser i oversættelse og kørsel
 • benytte udvalgte værktøjer relateret til oversættelsesfaserne (fx lexers, parsers)
 • forklare de forskellige elementer i beskrivelser af programmeringssprog
 • aflede specifikationer for oversættelsesfaserne, givet en tekstuel beskrivelse af syntaksen for et programmeringssprog
 • designe datastrukturer til abstrakt syntaks
 • implementere en analyse og kodegenereringsfase, givet en tekstuel beskrivelse af semantikken for et programmeringssprog
 • forklare koncepterne af en enkelt målsprog
 • udvikle en funktionsdygtig oversætter
 • indfri målene som led i en gruppeindsats, samtidig med bevarelse af individuelt ansvar
 • kommunikere løsninger til opgaver på en klar og præcis måde
 • forklare centrale concepter fra imperativ, objekt-orienteret og funktionelle programmeringssprog og implementere en enkelt fortolker for dem

Kursusindhold

Kurset omhandler principper og hovedfaserne for oversættere:

(1) Leksikalsk analyse (skanning) og værktøjer til generering af skannere.
(2) Syntaktisk analyse (parsing) og værktøjer til generering af parsere.
(3) Semantisk analyse.
(4) Kodegenerering.

Anbefalede forudsætninger

02312/02324/62514/02326

Undervisningsform

Klasseundervisning og laboratoriearbejde.

Fakultet

Se kurset i kursusbasen

Tilmelding

Sprog
Varighed

13 uger

Institut

Compute

Sted

DTU Lyngby Campus

Kursus ID 02332
Kursustype Diplomingeniør
Semesterstart Uge 35
Semester slut Uge 48
Dage tirs 13-17
Pris

7.500,00 kr.

Tilmelding