Enkeltfag 5 ECTS

Beregningsmæssige Værktøjer til Datavidenskab

Overordnede kursusmål

Dette kursus giver en kort og intensiv introduktion til beregningsberegningsmæssige værktøjer og teknikker til at håndtere store datamængder. Fokus er på praktisk erfaring.

See course description in English

Læringsmål

  • Vælge eller udvikle algoritmer til specifikke data science anvendelser.
  • Sammenligne, evaluere og anvende teknologier for parallelle og distribuerede algoritmer.
  • Implementere algoritmer for data science og anvende dem på problemer fra den virkelige verden.
  • Sammenligne, evaluere og anvende beregningsberegningsmæssige værktøjer og teknikker for massive datamængder.
  • Finde, undersøge og evaluere relevant teknologier og litteratur relateret til beregningsmæssige værktøjer og teknikker for massive datamængder.
  • Kombinere beregningsmæssige værktøjer og teknikker for massive datamængder.
  • Analysere skalerbarhed af beregningsmæssige værktøjer og teknikker for massive datamængder.
  • Argumentere klart for valg i forbindelse med design og udvikling af løsninger.

Kursusindhold

Beregningsmæssige værktøjer og teknikker til at håndtere massive data mængder.

Anbefalede forudsætninger

Solid programmeringserfaring. Minimum et kursus i programmering plus yderligere erfaring fra et andet kursus eller programmeringsprojekt. Kurset bruger Python. Der forventes, at deltagerne har (basal) kendskab til Python. Tutorials findes på nettet, for eksempel https://docs.python.org/3/tutorial/. Der er kun en kort brush-up i starten.

Undervisningsform

Forelæsninger, opgaveregning og projektarbejde.

Pladsbegrænsning

Minimum 20.

Vær opmærksom på, at dette enkeltfagskursus har et minimumskrav for antal deltagere for at kunne oprettes. Du får besked om, hvorvidt kurset oprettes senest 8 dage før kursusstart.

Se kurset i kursusbasen

Tilmelding

Sprog
Varighed

13 uger

Institut

Compute

Sted

DTU Lyngby Campus

Kursus ID 02807
Kursustype Kandidat
Semesterstart Uge 35
Semester slut Uge 48
Dage tirs 18-22
Pris

7.500,00 kr.

Vær opmærksom på dette kursus har deltager begrænsninger. Læs mere

Tilmelding