Enkeltfag Engelsk 5 ECTS

Anvendt Kryptografi

Overordnede kursusmål

At give den studerende en introduktion til praktisk design og analyse af kryptografiske løsninger.

See course description in English

Læringsmål

  • analysere en systemanvendelse og identificere typiske trusler, sårbaheder og risici,
  • gennemsøge forskningsresultater i den kryptografiske literatur og vælge passende løsninger til et givet sikkerhedsproblem i et distribueret system,
  • sammenligne og diskutere forskellige kryptografiske teknikker med henblik på at afgøre om de løser specifikke sikkerhedsproblemer i et givet sikkerhedssystem,
  • designe et distribueret system der anvender avancerede kryptografiske teknikker og protokoller,
  • evaluere et forslag til en kryptografisk løsning på et givet sikkerhedsproblem i et distribueret system,
  • dokumentere deres arbejde med sikkerhedsprocessen i en velskrevet og koncis rapport,
  • præsentere of forsvare (mundtligt) af en kompleks kryptografisk sikkerhedsløsning,
  • give konstruktiv kritik (både mundtligt og skriftligt) på en kryptografisk sikkerhedsløsning fremlagt af en tredie part.

Kursusindhold

Kurset giver en praktisk introduktion til design og sikkerhedsanalyse af kryptografiske løsninger. De nødvendige kryptografiske teknikker og metoder bliver introduceret i kurset.
Studerende vil i grupper arbejde med et givet sikkerhedsproblem, hvilket fører dem gennem de forskellige udviklingsfaser, analyse, design, evaluering og dokumentation af en kryptografisk løsning til et givet sikkerhedsproblem. Det kræves at studerende analyserer og giver konstruktiv kritik på sikkerhedsløsninger fremlagt af de andre grupper.

Anbefalede forudsætninger

02239/01410, Kurset forudsætter grundlæggende kendskab til datasikkerhed og/eller kryptologi, men kan følges sideløbende med 02239.

Undervisningsform

Forelæsninger, studenterseminarer og projektarbejde

Fakultet

Se kurset i kursusbasen

Tilmelding

Sprog

Engelsk

Varighed

13 uger

Institut

Compute

Sted

DTU Lyngby Campus

Kursus ID 02232
Kursustype Kandidat
Semesterstart Uge 35
Semester slut Uge 48
Dage tors 13-17
Pris

7.500,00 kr.

Tilmelding