Enkeltfag 5 ECTS

Skimmelsvampe: Biologi og Bioteknologi

Overordnede kursusmål

At give den studerende en bred viden om filamentøse svampe og deres betydning for biotek- og fødevareindustrien, både som produktionsorganismer og som kontaminanter. Kurset vil give den studerende et omfattende indblik i, hvordan svampe vokser og interagerer inden for et givet system. Den studerende får erfaring med fortolkning af eksperimentelle data fra mykologiske forsøg. De studerende får indsigt i den seneste udvikling inden for svampemorfologi og syntesebiologi. Gennem gruppearbejde med specifikke eksempler, vil den studerende blive fortrolig med indsamling og fortolkning af videnskabelig litteratur.

See course description in English

Læringsmål

 • Forstå hvad der definerer en svamp.
 • Beskrive og skitsere de vigtigste morfologiske strukturer og livscykler i industrielle svampe og svampemodelsystemer.
 • Forudsige muligheden for svampevækst (kvalitativt og kvantitativt).
 • Forstå de underliggende processer i svampes cellebiologi og genetik.
 • Designe eksperimenter i svampegenetik/stammeudvikling/syntetisk biologi og fortolke resultatet
 • Foreslå strategier for opførelse af en cellefabrik baseret på svampe med specifikke egenskaber.
 • Beskrive og analysere interaktionerne mellem svampe og henholdsvis planter, pattedyr og bakterier.
 • Forudsige mulighederne for produktion af mykotoksiner og vurdere de toksikologiske aspekter af uønsket skimmelvækst i fødevarer og bioteknologiske produkter.
 • Opsamle og fortolke data fra online databaser om svampe bioinformatik.
 • Identificere og karakterisere vigtige svampe på artsniveau ved hjælp af multidiciplinære metoder.
 • Vurdere et mykologisk emne inden for industri og patologi, og præsentere dette for et forum med avanceret mykologisk kendskab.
 • Designe og præsentere et videnskabelig emne i en poster.

Kursusindhold

Svampfysiologi og livscykluser. Svampcellebiologi og genetik. Erfaring med svampemikro- og makromorfologi. Mikrobiel økologi. Sekundær metabolisme og toksikologiske aspekter. Svampens rolle i bakterie-, plante- og pattedyrsystemer. Svampe i industrien. Svampe, der forårsager kvalitetsforringelse af fødevarer, foder og kan kontaminere bioteknologiske produktioner. Svampe, der kompromitterer indeklimaet. Teknologiske egenskaber ved almindelige filamentøse svampe. Svampe genomics og genomdrevne opdagelser. Syntesebiologi og konstruktion af svampebaserede cellefabrikker.

Anbefalede forudsætninger

27026/27051, eller tilsvarende basal prokaryot og eukaryot mikrobiologi. Tilstrækkelig kendskab til metoder og paradigmer i molekylærbiologi til at følge en diskussion blandt fagfolk og læse relevant litteratur. Beherske de grundlæggende eksperimentelle færdigheder i molekylærbiologi. Indsigt i mikroorganismernes funktionelle og artenes mangfoldighed (bakterier, archaea og svampe) for at forstå deres positive og negative roller i miljøet – herunder menneskekroppen og deres potentielle anvendelse i bioteknologi.

Undervisningsform

Forelæsninger og gruppearbejde online.

Pladsbegrænsning

Minimum 15, Maksimum: 80.

Vær opmærksom på, at dette enkeltfagskursus har et minimumskrav til antal deltagere. Derudover er der begrænsning på antallet af studiepladser. Er der for få tilmeldinger oprettes kurset ikke. Er der for mange tilmeldinger, vil der blive trukket lod om pladserne. Du får besked om, om du har fået tildelt en studieplads senest 8 dage før kursusstart.

Se kurset i kursusbasen

Tilmelding

Sprog
Varighed

13 uger

Institut

Bioengineering

Sted

DTU Lyngby Campus

Kursus ID 27419
Kursustype Kandidat
Semesterstart Uge 5
Semester slut Uge 19
Dage man 8-12
Pris

7.500,00 kr.

Vær opmærksom på dette kursus har deltager begrænsninger. Læs mere

Tilmelding