Enkeltfag 5 ECTS

Mammal celleteknologi til produktion af biologics

Overordnede kursusmål

Hovedformålet er at give de studerende de nødvendige kompetencer til at beherske kravene til og principperne for cellelinjeudvikling, dyrkning af mammale celler til ekspression og produktion af proteiner i forbindelse med industriel biofarmaceutisk produktion.

See course description in English

Læringsmål

 • Evaluere fordele og ulemper ved mammale produktionscellelinjer samt metoder og strategier til transfektion og ekspression af rekombinante proteiner i mammale celler.
 • Beskrive de forskellige typer produkter og de tilhørende udfordringer ved produktion med mammale værter.
 • Forklare de forskellige trin i cellelinjeudviklingsprocessen fra ekspressionskonstruktion til en monoklonal cellelinje.
 • Differentiere mellem de fire faser af en mammale cellelinie dyrkning.
 • Diskutere indvikningen af fysiologi og metabolisme på mammale celler i en suspensionskultur.
 • Bestemme forskellige metoder til medieoptimering og procesdesign til mammale cellekulturer.
 • Differentiere i detaljer mellem forskellene på posttranslationelle modifikationer foretaget af mammale celler i forhold til andre eukaryoter.
 • Angive anvendelsen af mammale celler i industrielle referenceprocesser.
 • Designe processer til genetisk manipulation og genomredigering af mammale celler med det formål at producere rekombinante proteiner.
 • Diskuter anvendelsen af genomskalateknologier (fx transkriptomik og proteomik) til konstruktion af mammale cellekulturer.
 • Beskrive metoder til høst, oprensning og karakterisering af proteinprodukter
 • Anvende den teoretiske læring til at analysere produktionsprocesser for farmaceutiske proteiner og foreslå måder til procesoptimering baseret på centrale procesparametre.

Kursusindhold

Bioteknologi metoder og teknikker anvendt i forbindelse med mammale cellekulturer.
Teknisk forståelse af bioreaktorer til mammal cellekulturer.
Teoretisk forståelse af dyrkning af mammale cellekulturer samt udvikling af mammale cellelinier til produktion af biopharmaca.
Proteinoprensning, analyse til kvalitetsvurdering af farmaceutiske proteiner.
Dyrkningsfysiologi og procesoptimering.
Proteinglycosyleringssystemet (post translationel modifikation) i eukaryoter, specifikt mammale celler.
Engineering af mammale celler.
Regulatoriske aspekter/intellektuel ejendomsret.
Rekombinante terapeutiske produkter: mAbs, vacciner, celle-/genterapier.

Anbefalede forudsætninger

27026/27430/27022, Basal viden om molekylærbiologi, cellebiologi og proteinkemi.

Undervisningsform

Forelæsninger og gruppearbejde

Fakultet

Pladsbegrænsning

Minimum 10.

Vær opmærksom på, at dette enkeltfagskursus har et minimumskrav for antal deltagere for at kunne oprettes. Du får besked om, hvorvidt kurset oprettes senest 8 dage før kursusstart.

Se kurset i kursusbasen

Tilmelding

Sprog
Varighed

13 uger

Institut

Bioengineering

Sted

DTU Lyngby Campus

Kursus ID 27470
Kursustype Kandidat
Semesterstart Uge 5
Semester slut Uge 19
Dage fre 8-12
Pris

7.500,00 kr.

Vær opmærksom på dette kursus har deltager begrænsninger. Læs mere

Tilmelding