Enkeltfag 5 ECTS

Eukaryot cellebiologi

Overordnede kursusmål

De studerende vil få et omfattende kendskab til, hvordan eukaryote celler fungerer på det molekylære niveau. De vil få et overblik over samspillet af de forskellige reguleringsniveauer, der udvises i levende celler, hvilket er nødvendigt for at forstå humane sygdomme, for at kunne udvikle sygdomsmodeller og for at kunne udvikle industrielle cellefabrikker.

See course description in English

Læringsmål

  • Navngive fundamentale cellulære strukturer og forklar deres organisation og funktion.
  • Angive nøglekomponenter i protein transport i eukaryote celler til at foreslå en strategi til protein eksport.
  • Forklare DNA-syntesen og vedligeholdelse samt kromosom segregering i mitotiske og meiotiske celler.
  • Anvende Mendelian og non-Mendelian genetik til at forudsige mønstre i nedarvning.
  • Forudsige hvordan defekter i den eukaryotiske celle cyklus påvirker cellen.
  • Forklare hvordan defekter i den cellullære process vil give grobund for humane sygdomme.
  • Udføre simple udregninger baseret på data fra biologiske systemer.
  • Analysere og fortolke eksperimentelle resultater i kontekst til kursets curriculum.
  • Evaluere og udvælg forskellige molekylærbiologiske/biokemiske teknikker/tilgange til at opnå et specifikt eksperimentelt formål.

Kursusindhold

Kurset fokuserer på molekylær genetik, molekylærbiologi og cellebiologi. En bred vifte af molekylære processer som DNA replikation, reparation og rekombination, transkription, translation, post-translationelle modifikationer, sortering af proteiner og cellecykluskontrol vil blive gennemgået. I starten vil disse emner blive beskrevet enkeltvis og for encellede organismer som gær. Kompleksiteten vil gradvis forøges gennem kurset efterhånden, som vi får indblik i, dels hvordan disse processer foregår i multicellulære eukaryoter, dels hvordan deres funktioner er koordinerede i overordnede regulatoriske netværk, for eksempel via signaltransduktions reguleringsveje. Endelig vil der blive givet en introduktion til udviklingsbiologi samt til kræfts molekylærbiologi. To gennemgående temaer vil være fremtrædende gennem hele kurset: En forståelse af samspillet mellem cellens fysiologiske processer, og muligheden for at udvikle strategier til at påvirke disse komplekse processer, enten med henblik på at manipulere en produktions- eller modelorganisme eller med henblik på at udvikle en kur mod en menneskelig sygdom.

Anbefalede forudsætninger

27022/27026, Kendskab til den molekylære mikrobiologis arbejdsmetoder og paradigmer på fagligt diskussions/læseniveau. Grundlæggende kendskab til eksperimentelt molekylært mikrobiologisk arbejde.

Undervisningsform

Forelæsninger og opgaveregninger

Fakultet

Se kurset i kursusbasen

Tilmelding

Sprog
Varighed

13 uger

Institut

Bioengineering

Sted

DTU Lyngby Campus

Kursus ID 27430
Kursustype Kandidat
Semesterstart Uge 5
Semester slut Uge 19
Dage tirs 8-12
Pris

7.500,00 kr.

Tilmelding